0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]

  Publicerad på 2019-03-18

  Situation
  Något av följande inträffar med DVB-T-kanalerna (marksänd digital-TV-antenn):
  • En eller flera kanaler saknas
  • Inga kanaler hittas
  • Bilden är suddig eller har kuber av bildpunkter (makroblock)
  • Ljudet faller bort
  • Det tar lång tid att byta kanal (bilden läses in långsamt)
  • En färgad skärm visas när du byter kanal
  • Interaktiva tjänster (HbbTV) fungerar inte helt
  • En svart skärm visas, bild och ljud visas inte

  Checklista

  Se till att:
  • Kanaler finns installerade på TV-apparaten
  • Källan “Titta på TV” (Watch TV) har valts
  • TV har uppdaterats med den senaste programvaran

  Svar

  Den interna mottagaren i TV:n lagrar kanallistan som tillhandahålls av TV-bolaget (TV-kanalsleverantören) via DVB-signalen (kabel-, marksändningar). En lista över kanaler levereras på en unik frekvens för det området.

  När TV-kanaler via en DVB-T-signal (markbunden/antenn) finns installerade på TV:n, krävs en konsekvent signalkvalitet och signalstyrka för att säkerställa att TV:n visar dessa kanaler på ett optimalt sätt.

  1. Undvik signalförlust

  Sändningssignalen kan försvagas av externa faktorer. Vidta följande försiktighetsåtgärder:
  • Undvik att kabeln passerar nära elektronisk utrustning. Elektroniska enheter kan orsaka störningar i signalen.
  • Använd en avskärmad kabel för att undvika signalförlust.
  • Anslut antennkabeln från ingångspunkten i huset direkt till TV:n. Om en direkt signal (utan användning av delare, recorder eller digitaldekoder) är starkare och med högre kvalitet, orsakades signalförlusten av extern utrustning.

  Antennsignalmottagning

  • En inomhusantenn kan vara lösningen för signalproblem.
  • För vissa regioner, kan en takantenn vara lösningen för signalproblem.
  • En aktiv antenn med intern förstärkare kan förstärka signalen.
  • En direkt kontakt mellan antennmottagningen och TV:n (utan att signalen går via en separat enhet) ger minst plats för signalförlust.

  OBS: Antenner som som kräver 5V strömförsörjning kan inte användas med Philips TV.

  2. Mät den inkommande DVB-T-signalen

  En stark och konstant sändningssignal aktiverar TV:n så att den visar sändningar felfritt.

  Obs! Flera mätningar rekommenderas för att kontrollera att den inkommande signalen är på en konstant nivå.

  Signalstyrka: En lägsta signalstyrka på 40–50 % krävs för att TV:n korrekt ska behandla den inkommande signalen.
  Signalkvalitet: En lägsta signalkvalitet på 40–50 % krävs för att TV:n korrekt ska behandla den inkommande signalen

  ● Välj den kanal där problemet uppstår
  ● Om det är en TV-kanal, trycker du på knappen “ALTERNATIV”/ (OPTIONS) på fjärrkontrollen från Philips.
  För Android TV-apparater välj: Preferenser > [Kanalinfo](Channel Info)
  För alla andra modeller, välj: [Kanalinfo](Channel Info)

  Signalkvalitet och signalstyrka för den inkommande signalen på den specifika kanalen visas.

  3. Kanaler som saknas eller problem som rör vissa kanaler

  Om kanaler saknas eller om ett problem uppstår på vissa kanaler, uppdaterar du kanallistan enligt följande:

  Uppdatera kanalerna (Alternativ 1)

  • Tryck på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
  Inställning > [Sök efter kanaler](Search for channels) > [Uppdatera kanaler](Update channels) > Start
  Eller
  Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
  [Alla inställningar](All settings) > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler](Search for Channels) > [Uppdatera kanaler](Update channels) > Start
  Eller
  Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar](All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler](Search for Channels) > [Uppdatera kanaler](Update channels)

  Installera om kanalerna (Alternativ 2)

  Ta bort CI+-modulen från TV:ns CAM-port (om tillämpligt).
  • För att ominstallera DVB-T-kanaler
  Tryck på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
  Inställning > [Kanalinstallation](Channel installation) > [Installera om alla kanaler](Reinstall all channels) > [Ditt land](Your country) > [Antenn (DVB-T)](Antenna DVB-T) > Inställningar > [Frekvenssökning](Frequency scan) > [Full sökning](Full scan)
  Eller
  Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
  [Alla inställningar](All settings) > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler](Search for Channels) > Start
  Eller
  Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar](All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler](Search for Channels) > Start

  Om tillämpligt, sätt tillbaka CI+ CAM-modulen i TV:n när kanalerna är installerade.

  *Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta.

  Hur ska jag gå tillväga om signalens styrka och kvalitet inte kan förbättras?

  Om signalen inte är konsekvent stark kan du justera följande inställningar för att förhindra kanalförlust:

  1. Avaktivera den automatiska kanaluppdateringen.
   • Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
   Inställning > [Kanalinställningar](Channel Settings) > [Kanalinstallation](Channel Installation) > [Automatisk kanaluppdatering](Automatic channel update) > AV
   Eller
   Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
   [Alla inställningar](All settings) > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanaluppdatering](Automatic channel update) > AV
   Eller
   Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar](All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanaluppdatering](Automatic channel update) > AV

  • Kanallistan uppdateras inte längre. Fortsätt med steg 3 ovan för att installera en ny eller uppdaterad kanallista om det behövs.

  1. Inaktivera automatiskt kanaluppdateringsmeddelande.
   • Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
   Inställning > [Kanalinställningar](Channel settings) > [Kanalinstallation](Channel installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande](Channel update message) > AV
   Eller
   Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
   [Alla inställningar](All settings) > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande](Channel update message) > AV
   Eller
   Tryck på knappen “Inställningar”(Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar](All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation](Antenna/Cable Installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande](Channel update message) > AV

  Obs! För en långsiktig lösning rekommenderar vi att förbättra DVB-signalen och aktivera automatisk kanaluppdatering igen. Kontrollera den markbundna TV-antennen, sändaren och annan signalmottagningsutrustning för att förbättra signalen.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Vanliga frågor

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.