0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]

  Publicerad på 2019-03-18

  Situation

  Något av följande inträffar med DVB-C-kanaler:

  • En eller flera kanaler saknas

  • Inga kanaler hittas

  • Felmeddelandet “Ingen signal” (No signal) visas när en kanal har valts

  • Bilden som visas är suddig eller har kuber av bildpunkter (makroblock)

  • Ljudet faller bort

  • Det tar lång tid att byta kanal

  • En svart skärm visas, bild och ljud visas inte

  • En färgad skärm visas när du byter kanal

  Checklista

  Se till att:

  • Kanaler har installerats på TV:n (ingen digitaldekoder används)

  • Källan “Titta på TV” (Watch TV) har valts

  Svara

  Den interna mottagaren i TV:n lagrar kanallistan som tillhandahålls av TV-bolaget (TV-kanalsleverantören) via DVB-signalen (kabel-, marksändningar). En lista över kanaler levereras på en unik frekvens i signalen.

  När TV-kanaler via en DVB-C-signal (markbunden/antenn) finns installerade på TV:n, krävs en konsekvent signalkvalitet och signalstyrka för att säkerställa att TV:n visar dessa kanaler på ett optimalt sätt.

  1. Undvik signalförlust

  Sändningssignalen kan försvagas av externa faktorer. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Undvik att kabeln passerar nära elektronisk utrustning. Elektroniska enheter kan orsaka störningar i signalen.

  • Använd en avskärmad kabel för att undvika signalförlust.

  • Anslut antennkabeln från ingångspunkten i huset direkt till TV:n. Om en direkt signal (utan användning av delare, recorder eller digitaldekoder) är starkare och/eller med högre kvalitet, orsakades signalförlusten av extern utrustning.

  Om TV:n har problem med att hitta kanaler eller visa kanaler/program som sänds ska du kontrollera följande:

  2. Mät den inkommande DVB-C-signalen

  En stark och konstant sändningssignal aktiverar TV:n så att den visar sändningar felfritt.

  Obs! Ju högre signalstyrka och signalkvalitet, desto mindre troligt är det att det uppstår problem med bild och ljud.

  Flera mätningar rekommenderas för att kontrollera att den inkommande signalen är på en konstant nivå.

  ● Välj den kanal där problemet uppstår

  ● Om det är en TV-kanal, trycker du på knappen “ALTERNATIV” (OPTIONS) på fjärrkontrollen från Philips.

  För Android TV-apparater välj: Preferenser > [Kanalinfo] (Channel Info)

  För alla andra modeller, välj: [Kanalinfo] (Channel Info)

  Signalkvalitet och signalstyrka för den inkommande signalen på den specifika kanalen visas.

  3. Kanaler som saknas eller problem som rör vissa kanaler

  Om kanaler saknas eller om ett problem uppstår på vissa kanaler, uppdaterar du kanallistan enligt följande:

  Uppdatera kanalerna

  • Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  Inställning > [Sök efter kanaler] (Search for channels) > [Uppdatera kanaler] (Update channels) > Start

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All settings) > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler] (Search for Channels) > [Uppdatera kanaler] (Update channels) > Start

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler] (Search for Channels) > [Uppdatera kanaler] (Update channels)

  Om problemet kvarstår efter att kanalerna har uppdaterats, installerar du om kanalerna enligt följande:

  Installera om kanalerna (Alternativ 2)

  Ta bort CI+-modulen från TV:ns CAM-port (om tillämpligt).

  • Ändra ordning på DVB-S-kanaler:

  Tryck på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  Inställning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > [Ditt land] (Your country) > [Antenn (DVB-T)] (Antenna DVB-T) > Inställningar > [Frekvenssökning] (Frequency scan) > [Full sökning] (Full scan)

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All settings) > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler] (Search for Channels) > Start

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Sök efter kanaler] (Search for Channels) > Start

  Om tillämpligt, sätt tillbaka CI+ CAM-modulen i TV:n när kanalerna är installerade.

  *Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta.

  Kontakta leverantören för att kontrollera om:

  den inkommande signalen kan förbättras

  frekvensen och/eller nätverks-ID för DVB-C-kanaler har ändrats

  kanalen inte längre kommer att sändas

  kanalen har flyttats i kanallistan

  Hur ska jag gå tillväga om signalens styrka och kvalitet inte kan förbättras?

  Om signalen inte är konsekvent stark kan du justera följande inställningar för att förhindra kanalförlust:

  1. Avaktivera den automatiska kanaluppdateringen.

  • Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  Inställning > [Kanalinställningar] (Channel Settings) > [Kanalinstallation] (Channel Installation) > [Automatisk kanaluppdatering] (Automatic channel update) > AV

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All settings) > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanaluppdatering] (Automatic channel update) > AV

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanaluppdatering] (Automatic channel update) > AV

  • Kanallistan uppdateras inte längre. Fortsätt med steg 3 ovan för att installera en ny eller uppdaterad kanallista om det behövs.

  2. Inaktivera automatiskt kanaluppdateringsmeddelande.

  • Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  Inställning > [Kanalinställningar] (Channel settings) > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande] (Channel update message) > AV

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All settings) > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande] (Channel update message) > AV

  Eller

  Tryck på knappen “Inställningar” (Settings) på fjärrkontrollen och välj: [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Kanaluppdateringsmeddelande] (Channel update message) > AV

  Obs! För en långsiktig lösning rekommenderar vi att förbättra DVB-signalen och aktivera automatisk kanaluppdatering igen. Kontrollera den markbundna TV-antennen, sändaren och annan signalmottagningsutrustning för att förbättra signalen.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Vanliga frågor

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.