1
Produkter

6000 series Slimmad TV med 4K Ultra HD som drivs av Android TV

43 tum, LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 8 GB utbyggbart, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 43PUS6452/12

Vanliga frågor

Installera om kanaler på en Philips-TV [DVB-T/C]

Situation

Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:

• När TV-apparaten installeras för första gången

• När en eller flera kanaler saknas

• Vid byte till en annan leverantör eller signaltyp

Checklista

Se till att:

• En analog eller DVB-C/T-signal tas emot av TV:n (ingen digitaldekoder används)

• Alla kablar är ordentligt anslutna

Svara

Installera TV-kanaler direkt på TV:n så här:

• Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

• [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler >[Antenn/kabelinstallation] (Antenna/cable installation) > [Sök efter kanaler] (Search for channels) > [Starta nu] (Start now) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > “välj land”

• Välj Antenn eller Kabel och bekräfta med knappen ”OK” på fjärrkontrollen.

• Välj kabelleverantör och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen.

• Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen “OK” för att starta kanalsökningen

eller:

Välj [Inställningar] (Settings) för att justera kanalsökningen manuellt (tillval)

1. Justera sökinställningar manuellt enligt önskemål

Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om inställningarna nedan om en anpassad kanalsökning krävs.

[Frekvenssökning] (Frequency scan) > Exempel: Välj [Full sökning] (Full scan) om en eller flera kanaler inte hittas under den vanliga kanalsökningen.

[Frekvensstegsstorlek] (Frequency step size)

[Nätverksfrekvensläge] (Network frequency mode)

[Nätverksfrekvens] (Network frequency)

Fri/kodat

Återställ

2. Starta kanalsökningen

När parametrarna är inställda trycker du på knappen BACK på fjärrkontrollen. Välj Start och tryck på “OK” på fjärrkontrollen så startas kanalsökningen.

Sök efter leverantörens kanallista

Installera en fördefinierad kanallista genom att välja din lokala leverantör i listan och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

• Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

Obs! Du ombeds att ange nätverks-ID och -frekvens. Dessa data är olika beroende på leverantör och region. Kontakta signalleverantören för mer information om data som efterfrågas.

Manuell kanalsökning

Utför en manuell sökning genom att välja [Test för digital mottagning] (Digital reception test) och tryck på [OK].

Tryck på knappen “högerpil” på fjärrkontrollen för att ange frekvensparametrarna. När parametrarna är inställda trycker du på knappen “högerpil” på fjärrkontrollen. Om “Sök” markeras trycker du på “OK” för att starta kanalsökningen.

• Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om dessa anpassade alternativ.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 43PUS6452/12 , 55PUS6452/12 , 49PUS6452/12 , 43PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 65PUS6521/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 49PUS7101/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS7101/12 . mer mindre

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.