1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Vad betyder symbolerna på min Philips S9000-rakapparat?

  Publicerad på 2021-12-24
  Den här artikeln innehåller information om två versioner av de senaste modellerna av S9000-rakapparaten. Alfatecknet A eller B efter symbolen / visar vilken version du har. Kontrollera baksidan av rakapparaten enligt bilden nedan.

  Om du vill veta vad symbolerna och indikatorlamporna på Philips S9000-enheten betyder finns en förklaring av varje symbol nedan. 

  Obs! Bilderna nedan gäller endast de senaste S9000-rakapparatsmodellerna. Om du har en äldre S9000-modell eller en annan rakapparatserie kan du gå till våra andra artiklar. 

  Modell A/Huvudmeny (rakapparaten är avstängd)

  När rakapparaten är avstängd kan du använda huvudmenyknappen (Ikon med tre punkter) för att välja bland fyra menyalternativ. Dessa objekt finns uppräknade nedan och har nummer som motsvarar de illustrationer som tillhandahålls.
  1. Batteri: Rakapparatens aktuella batterinivå visas på displayen.
  2. Rörelsefeedback: Resultatet från rörelsefeedbacken från din senaste rakning visas på displayen.
  3. Reselås: Displayen visar om reselåset är aktiverat. Aktivera eller inaktivera det genom att hålla ned menyknappen i tre sekunder.
  4. Bluetooth-ihopparning: Den här ikonen visar rakapparatens Bluetooth-ihopparningsstatus. 
  Obs! Ikonerna som nämns ovan är endast synliga när rakapparaten är avstängd.

   

  Modell A/Huvudmeny (rakapparaten är påslagen)

  När rakapparaten är på kan du växla mellan de tre tryckskyddssensorinställningarna genom att trycka på huvudmenyknappen. Beroende på vilken inställning du har valt ger ljusringen på rakapparaten fullständig tryckfeedback, partiell tryckfeedback eller ingen tryckfeedback.

  Modell A/Feedback efter rakning

  Om rakapparatens handtag aktiveras via appen på din mobila enhet kan det ge dig feedback om dina rörelser och ditt tryck efter varje rakning. Feedbacken ges i följande format, med siffror som motsvarar illustrationerna nedan:
  1. En tillräcklig mängd cirkelrörelser gjordes med rakapparaten och det tryck som användes var också rätt.
  2. Du bör vara mer uppmärksam på att göra cirkelrörelser med rakapparaten när du rakar dig.
  3. Följande två ikoner visas i feedbacken efter rakning om du trycker för löst (första bilden) eller för hårt under rakningen (andra bilden). 

  Obs! Tryckfeedback tillhandahålls även under rakningen av rakapparatens ljusring (om den är aktiverad) och du hittar ytterligare detaljerad feedback i appen.

  Modell A/Aviserings- och varningsikoner

  Rakapparatens handtag kan då och då visa en aviserings- eller varningssymbol och var och en av dessa symboler förklaras nedan (med siffror som motsvarar de illustrationer som visas:
  1. Låg batterinivå: Batteriet i rakapparaten börjar ta slut. Ladda rakapparaten.
  2. Minnet är nästan fullt: Datalagringsutrymmet på rakapparaten är nästan fullt. Synkronisera dina rakapparater med appen för att undvika dataförlust.
  3. Grundlig rengöring: Skärhuvudet är mycket smutsigt. Rengör rakapparaten noggrant på det sätt som anges i användarhandboken före nästa användning.
  4. Felaktig strömförsörjningsenhet: En felaktig nätkabel eller strömförsörjningsenhet är isatt i rakapparaten. Använd den strömsladd eller strömförsörjningsenhet som medföljde din Philips-rakapparat.
  5. Koppla ur före användning: Koppla ur rakapparaten från eluttaget före användning.
  6. Quick Clean Pod-rengöringspåminnelse: Ge rakapparaten en snabb rengöring i Quick Clean Pod.
  7. Rengöringspåminnelse: Rengör rakapparaten under kranen på det sätt som anges i användarhandboken.
  8. Rengöring pågår: Rengöringsprocessen pågår och displayen visar den återstående rengöringstiden i sekunder.
  9. Rengöring avbruten: Rengöringscykeln har avbrutits. 

  Modell B/Huvudmeny

  Du kan använda huvudmenyknappen (ikon med tre punkter) för att navigera bland menyalternativen. Du kan också aktivera eller avaktivera vissa funktioner med en lång tryckning. Dessa objekt finns uppräknade nedan och har nummer som motsvarar de illustrationer som tillhandahålls.
  1. Batteri: Rakapparatens aktuella batterinivå visas på displayen.
  2. Rörelsesensor: Du kan optimera rakningen genom att använda rätt rörelse och tryck. Det här objektet visar en stjärngradering för din senaste rakning. Det anger om trycket och rörelsen du applicerade under rakningen var bra eller skulle kunna förbättras. Obs! Den här menyn visas endast om du har aktiverat den här funktionen via appinställningarna.
  3. Reselås: Håll menyknappen nedtryckt i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp rakapparaten. När reselåset är aktiverat stängs Bluetooth av automatiskt och rakapparaten är i energisparläge.
  4. Ljusring: Du kan avaktivera eller återaktivera ljusringens feedback i den här menyn. För att göra det växlar du mellan menyalternativen genom att trycka på menyknappen tills du kommer till menyn ”ljus på” eller ”ljus av” och hålla in menyknappen i 3 sekunder tills du ser ”ljus av” eller ”ljus på” på displayen.
  5. Bluetooth: Här kan du ta bort parkopplingen för din rakapparat och smartphone. Obs! Bluetooth-menyn visas endast när rakapparaten är parkopplad med din smartphone.

  Obs! Ikonerna som nämns ovan är endast synliga när rakapparaten är avstängd.
   

  Modell B/Aviserings- och varningsikoner

  Rakapparatens handtag kan då och då visa en aviserings- eller varningssymbol och var och en av dessa symboler förklaras nedan (med siffror som motsvarar de illustrationer som visas:
  1. Låg batterinivå: Batteriet i rakapparaten börjar ta slut. Ladda rakapparaten.
  2. Minnet är nästan fullt: Datalagringsutrymmet på rakapparaten är nästan fullt. Synkronisera dina rakapparater med appen för att undvika dataförlust.
  3. Grundlig rengöring: Skärhuvudet är mycket smutsigt. Rengör rakapparaten noggrant på det sätt som anges i användarhandboken före nästa användning.
  4. Fel strömförsörjningsenhet: En felaktig nätkabel eller strömförsörjningsenhet är ansluten till rakapparaten. Använd den strömsladd eller strömförsörjningsenhet som medföljde din Philips-rakapparat.
  5. Koppla ur före användning: Koppla ur rakapparaten från eluttaget före användning.
  6. Quick Clean Pod-rengöringspåminnelse: Ge rakapparaten en snabbrengöring i Quick Clean Pod.
  7. Rengöringspåminnelse: Rengör rakapparaten under kranen på det sätt som anges i användarhandboken.
  8. Rengöring pågår: Rengöringen pågår och displayen visar den återstående rengöringstiden i sekunder.
  9. Rengöring avbruten: Rengöringscykeln har avbrutits. 
  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.