1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Hur installerar jag (om) kanaler [DVB-T/C]

  Publicerad på 2017-08-22

  Situation
  Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:
  • När TV-apparaten installeras för första gången
  • När en eller flera kanaler saknas
  • När du byter till en annan leverantör eller signaltyp

  Checklista

  Se till att:
  • Alla kablar är ordentligt anslutna
  • TV-apparaten är certifierad för leverantören

  Svar

  Kontrollera vilken signaltyp som leverar TV-kanalerna (via TV-leverantören) och fortsätt med de avsedda stegen för den signalen:

  Från antennsignal (DVB-T)

  Se till att:
  • Dubbelkontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV-apparaten
  • Om tillämpligt, ta ut (CI +) CA-modulen när du installerar kanalerna
  Resultat:
  För att installera om DVB-T-kanalerna, tryck på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
  Inställning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > [Ditt land] (Your country) > [Antenn (DVB-T)] (Antenna DVB-T) > Inställningar > [Frekvenssökning] (Frequency scan) > [Full sökning] (Full scan)
  • Välj Klar från menyn eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen
  • Välj Start
  • Följ anvisningarna på skärmen
  När installationen är klar sätter du tillbaka CI+ CAM-modulen i TV-apparaten, om tillämpligt

  Direkt från kabel (DVB-C)

  Checklista

  Se till att:
  • Dubbelkontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till TV-apparaten
  • Ta ut (CI+) CA-modulen när du installerar kanalerna, om tillämpligt.

  Om du vill installera om DVB-C-kanalerna trycker på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och väljer:
  Inställning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > [Ditt land] (Your country) > [Kabel (DVB-C)] (Cable DVB-C) > Inställningar > [Frekvenssökning] (Frequency scan) > [Full sökning] (Full scan)
  • Välj Klar från menyn eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen
  • Välj Start
  • Följ anvisningarna på skärmen
  När installationen är klar sätter du tillbaka CI+ CA-modulen i TV-apparaten, om tillämpligt
  Anmärkning för konsumenter i Storbritannien:
  • I Storbritannien säljs TV-apparater nästan alltid för DVB-T-mottagaranvändning
  • Support för DVB-C-kanaler är bara tillgängligt via ett Virgin Media-abonnemang och en digitaldekoder
  • DVB-C-mottagaren som är inbyggd i TV-apparaten är inte certifierad för kabel-TV-leverantörer i Storbritannien. Därför har vi ingen information om inställning av DVB-C-signal i Storbritannien och vi kan inte garantera att DVB-C-kanaler fungerar korrekt när de installeras direkt på våra apparater.

  Vad ska jag göra när inga kanaler eller bara analoga kanaler kan hittas

  Om inga kanaler eller bara analoga kanaler hittas gör du så här:

  1. Kontrollera signalens styrka och kvalitet
   Tryck på knappen Alternativ på TV-apparatens fjärrkontroll och välj Status
   • För att ta emot digitalkanaler måste signalstyrkan vara över 80 %
  2. Kontrollera nätverksfrekvens och nätverks-ID
   I vissa fall frågar TV-apparaten efter följande data: [Nätverksfrekvens] (Network frequency) > [Nätverks-ID] (Network ID). Se tjänsteleverantören för mer information om det här.
   Kabelleverantören “Unity Media” i Nordrhein-Westfalen använder nätverks-ID 43235
   Utanför Nordrhein-Westfalen är nätverks-ID:t 09999.
  3. Ställ in [Digitalkanal] (Digital channel) till
   Det här alternativet finns i menyn [Kanalinställningar] (Channel settings) eller när du väljer Inställningar i stället för Start under kanalinstallationen
  4. Ändra frekvensstegsstorleken
   Välj Inställningar i stället för Start under kanalinstallationen och välj [Frekvensstegsstorlek] (Frequency step size). Ändra inställningen till 1 MHz för en långsammare och mer exakt kanalsökning.
  5. Återställ mottagaren
   Så här återställer du mottagaren:
   • Koppla ur alla kablar från TV-apparaten utom nätkabeln
   • Gå igenom kanalinstallationen utan kabel och CA-modul isatta i TV-apparaten
   • Stäng av TV-apparaten och anslut antennkabeln igen
   • Upprepa kanalinstallationen med kabeln isatt

  Via en digitaldekoder

  Se till att:
  • Alla kablar är ordentligt anslutna
  • Korrekt källa på TV-apparaten har valts med knappen “Källa” (Source)
  Kontakta tjänsteleverantören för ytterligare instruktioner om hur digitaldekodern ska installeras.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 49PUS7101/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS7101/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Vanliga frågor

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.