1
Produkter

6000 series Smart, ultratunn LED-TV med 4K

50 tum, LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 50PUS6262/12

Vanliga frågor

Hur installerar jag (om) kanaler [DVB-T/C]

Situation
Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:
• När TV-apparaten installeras för första gången
• När en eller flera kanaler saknas
• När du byter till en annan leverantör eller signaltyp

Checklista

Se till att:
• Alla kablar är ordentligt anslutna
• TV-apparaten är certifierad för leverantören

Svar

Kontrollera vilken signaltyp som leverar TV-kanalerna (via TV-leverantören) och fortsätt med de avsedda stegen för den signalen:

Från antennsignal (DVB-T)

Se till att:
• Dubbelkontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV-apparaten
• Om tillämpligt, ta ut (CI +) CA-modulen när du installerar kanalerna
Resultat:
För att installera om DVB-T-kanalerna, tryck på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > [Ditt land] (Your country) > [Antenn (DVB-T)] (Antenna DVB-T) > Inställningar > [Frekvenssökning] (Frequency scan) > [Full sökning] (Full scan)
• Välj Klar från menyn eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen
• Välj Start
• Följ anvisningarna på skärmen
När installationen är klar sätter du tillbaka CI+ CAM-modulen i TV-apparaten, om tillämpligt

Direkt från kabel (DVB-C)

Checklista

Se till att:
• Dubbelkontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till TV-apparaten
• Ta ut (CI+) CA-modulen när du installerar kanalerna, om tillämpligt.

Om du vill installera om DVB-C-kanalerna trycker på knappen “Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och väljer:
Inställning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > [Ditt land] (Your country) > [Kabel (DVB-C)] (Cable DVB-C) > Inställningar > [Frekvenssökning] (Frequency scan) > [Full sökning] (Full scan)
• Välj Klar från menyn eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen
• Välj Start
• Följ anvisningarna på skärmen
När installationen är klar sätter du tillbaka CI+ CA-modulen i TV-apparaten, om tillämpligt
Anmärkning för konsumenter i Storbritannien:
• I Storbritannien säljs TV-apparater nästan alltid för DVB-T-mottagaranvändning
• Support för DVB-C-kanaler är bara tillgängligt via ett Virgin Media-abonnemang och en digitaldekoder
• DVB-C-mottagaren som är inbyggd i TV-apparaten är inte certifierad för kabel-TV-leverantörer i Storbritannien. Därför har vi ingen information om inställning av DVB-C-signal i Storbritannien och vi kan inte garantera att DVB-C-kanaler fungerar korrekt när de installeras direkt på våra apparater.

Vad ska jag göra när inga kanaler eller bara analoga kanaler kan hittas

Om inga kanaler eller bara analoga kanaler hittas gör du så här:

 1. Kontrollera signalens styrka och kvalitet
  Tryck på knappen Alternativ på TV-apparatens fjärrkontroll och välj Status
  • För att ta emot digitalkanaler måste signalstyrkan vara över 80 %
 2. Kontrollera nätverksfrekvens och nätverks-ID
  I vissa fall frågar TV-apparaten efter följande data: [Nätverksfrekvens] (Network frequency) > [Nätverks-ID] (Network ID). Se tjänsteleverantören för mer information om det här.
  Kabelleverantören “Unity Media” i Nordrhein-Westfalen använder nätverks-ID 43235
  Utanför Nordrhein-Westfalen är nätverks-ID:t 09999.
 3. Ställ in [Digitalkanal] (Digital channel) till
  Det här alternativet finns i menyn [Kanalinställningar] (Channel settings) eller när du väljer Inställningar i stället för Start under kanalinstallationen
 4. Ändra frekvensstegsstorleken
  Välj Inställningar i stället för Start under kanalinstallationen och välj [Frekvensstegsstorlek] (Frequency step size). Ändra inställningen till 1 MHz för en långsammare och mer exakt kanalsökning.
 5. Återställ mottagaren
  Så här återställer du mottagaren:
  • Koppla ur alla kablar från TV-apparaten utom nätkabeln
  • Gå igenom kanalinstallationen utan kabel och CA-modul isatta i TV-apparaten
  • Stäng av TV-apparaten och anslut antennkabeln igen
  • Upprepa kanalinstallationen med kabeln isatt

Via en digitaldekoder

Se till att:
• Alla kablar är ordentligt anslutna
• Korrekt källa på TV-apparaten har valts med knappen “Källa” (Source)
Kontakta tjänsteleverantören för ytterligare instruktioner om hur digitaldekodern ska installeras.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 24PHT4032/12 , 65PUS7502/12 , 43PUS6452/12 , 55PUS6452/12 , 49PUS6452/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 49PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 49PUS7101/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS7101/12 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.