0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Så här installerar du om kanaler på Philips-TV:n [DVB-C och DVB-T] (kabel, antenn)

  Publicerad på 2019-08-02

  Situation

  Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:

  • När TV-apparaten installeras för första gången

  • När en eller flera kanaler saknas

  • Vid byte till en annan leverantör eller signaltyp

  Checklista

  Se till att:

  • En analog eller DVB-C/T-signal tas emot av TV:n (ingen digitaldekoder används)

  • Alla kablar är ordentligt anslutna

  Svara

  Installera (om) TV-kanaler direkt på TV:n så här:

  1. Tryck på knappen ”Inställlningar” (Settings) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
  2. [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn-/kabelinstallation] (Antenna/cable installation) > [Sök efter kanaler] (Search for channels)
  3. • På installationsskärmen väljer du Starta och trycker på ”OK”.
  4. Välj ett av följande scenarier:

  a. Första installationen av kanaler:

  5a. • Välj land och tryck på ”OK”
  6a. Välj Antenn eller Kabel och tryck på ”OK”
  7a. Välj om du vill installera [Endast digitala kanaler] (Only digital channels) eller [Analoga och digitala kanaler] (Analog and digital channels)
  8a. Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen ”OK” för att starta kanalsökningen.

  b. Installera om kanaler:

  5b. Välj:
  [Snabb ominstallation] (Quick reinstall) om TV:n ska utföra en automatisk ominstallation
  Eller
  [Avancerad ominstallation] (Advanced reinstall) för att välja land, källa (antenn eller kabel) och typ av kanaler (analoga eller digitala)
  6b. Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen “OK” för att starta kanalsökningen

  Valfria steg

  Kontrollera alternativen nedan om du vill veta mer.

  Alternativ 1: Välj [Konfigurera] (Configure) för att justera kanalsökningen manuellt

  1. Justera sökinställningar manuellt enligt önskemål

  [Frekvenssökning] (Frequency scan) > Exempel: Välj [Full sökning] (Full scan) om en eller flera kanaler inte hittas under den vanliga kanalsökningen.
  [Frekvensstegstorlek] (Frequency step size)
  Fri/kodat

  2. Starta kanalsökningen
  När parametrarna är inställda trycker du på knappen ”TILLBAKA” (BACK) på fjärrkontrollen. Välj Starta och tryck på “OK” på fjärrkontrollen så startas kanalsökningen.

  Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om inställningarna nedan om en anpassad kanalsökning krävs.

  Alternativ 2: Sök efter leverantörens kanallista

  Installera en fördefinierad kanallista genom att välja din lokala leverantör i listan och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

  • Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

  Obs! Du ombeds att ange nätverks-ID och -frekvens. Dessa data är olika beroende på leverantör och region. Kontakta signalleverantören för mer information om data som efterfrågas.

  Om TV:n inte hittar kanalerna trots att nätverksfrekvens och nätverks-ID har angetts eller om de är okända väljer du ”Hoppa över” (Skip) i nätverksfrekvensmenyn. Detta gör att TV:n kan utföra en kanalsökning utan nätverksinformation.

  Alternativ 3: Manuell kanalsökning

  Utföra en manuell sökning

  • Välj [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Test för digital mottagning] (Digital reception test) > Sök och tryck på ”OK”.
  • Tryck på knappen ”högerpil” på fjärrkontrollen för att ange frekvensparametrarna. När parametrarna är inställda trycker du på knappen ”högerpil” på fjärrkontrollen. Om ”Sök” (Search) markeras trycker du på ”OK” för att starta kanalsökningen.
  • Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

  Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om dessa anpassade alternativ.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.