1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Installera om kanaler på en Philips-TV

  Publicerad på 2021-06-20

  Situation

  Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:

  • När TV-apparaten installeras för första gången

  • När en eller flera kanaler saknas

  • Vid byte till en annan leverantör eller signaltyp

  Checklista

  Se till att:

  • En analog eller DVB-C/T-signal tas emot av TV:n (ingen digitaldekoder används)

  • Alla kablar är ordentligt anslutna

  Svara

  Om du vill installera TV-kanaler direkt på TV:n klickar du här för att se självstudiekursen på video eller gör enligt följande:

  • Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

  • [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler >[Antenn/kabelinstallation] (Antenna/cable installation) > [Sök efter kanaler] (Search for channels) > [Starta nu] (Start now) > [Installera om alla kanaler] (Reinstall all channels) > “välj land”

  • Välj Antenn eller Kabel och bekräfta med knappen [OK] på fjärrkontrollen.

  • Välj kabelleverantör och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

  • Välj endast digitala kanaler eller digitala och analoga kanaler och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

  • Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen [OK] för att starta kanalsökningen
  eller:

  Välj [Inställningar] (Settings) för att justera kanalsökningen manuellt (tillval)

  1. Justera sökinställningar manuellt enligt önskemål

  Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om inställningarna nedan om en anpassad kanalsökning krävs.

  [Frekvenssökning] (Frequency scan) > Exempel: Välj [Full sökning] (Full scan) om en eller flera kanaler inte hittas under den vanliga kanalsökningen.

  [Frekvensstegstorlek] (Frequency step size)

  [Nätverksfrekvensläge] (Network frequency mode)

  [Nätverksfrekvens] (Network frequency)

  Fri/kodat

  Återställ

  2. Starta kanalsökningen

  När parametrarna är inställda trycker du på knappen [BACK] på fjärrkontrollen.
  Välj Start och tryck på [OK] på fjärrkontrollen så startas kanalsökningen.

  Sök efter leverantörens kanallista

  Installera en fördefinierad kanallista genom att din lokala leverantör i listan och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

  • Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

  Obs! Du ombeds att ange nätverks-ID och -frekvens. Dessa data är olika beroende på leverantör och region. Kontakta signalleverantören för mer information om data som efterfrågas.

  Manuell kanalsökning

  Utför en manuell sökning genom att välja [Test för digital mottagning] och tryck på [OK].

  Tryck på knappen “högerpil” på fjärrkontrollen för att ange frekvensparametrarna. När parametrarna är inställda trycker du på knappen “högerpil” på fjärrkontrollen. Om “Sök” markeras trycker du på “OK” för att starta kanalsökningen.

  • Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

  Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om dessa anpassade alternativ.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 50PFS5503/12 , 50PFT5503/12 , 43PFS5503/12 , 43PFT5503/12 , 32PHS4503/12 , 32PHT4503/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 32PFS5603/12 , 24PFS5603/12 , 24PFT5603/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT4132/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.