1
Produkter

Professionell LED-TV

40-tums MediaSuite, LED, DVB-T2/T/C och IPTV 40HFL5010L/12

Vanliga frågor

Varför är Youtube appen inte längre tillgänglig?

Situation
YouTube-appen stänger slumpmässigt sig själv eller hänger sig

Svara

YouTube-appen har installerats felaktigt eller behöver uppdateras till en nyare appversion.
Eftersom Google tog avstånd från API v2 i april 2015 stöds inte längre den gamla förinställda YouTube-appen. YouTube har för närvarande två tillgängliga appar för Android TV-apparater. För Android TV från 2014 [YouTube för Google-TV] (YouTube for Google TV) och för Android TV från 2015 [YouTube för Android-TV] (YouTube for Android TV)

För att fortsätta använda YouTube via TV:n ska du installera den nya YouTube-appen från Google Play-butiken enligt följande:

1. Avinstallera den inkompatibla appen

Om appen [YouTube för Google-TV] (YouTube for Google TV) för närvarande är installerad, avinstallerar du den från TV:n.
Den app som är installerad för närvarande hittas via Google Play-butiken:
● Välj knappen till vänster om Google Play-sökfältet och tryck på [OK] på fjärrkontrollen för att öppna Google Play-menyn

● Välj alternativet [Mina appar] (My apps) för att visa listan över installerade appar
● Välj den för närvarande installeradeYouTube-appen i listan
● Välj alternativet Avinstallera och tryck på [OK] på fjärrkontrollen

2. Uppdatera den förinstallerade appen

Sedan kan Google TV-appen installeras så här:
● Öppna Google Play-butiken på TV:n
● Sök efter appen [YouTube för Android-TV]

Obs! Om den förinstallerade YouTube-appen inaktiverats manuellt behöver du återaktivera appen först. För att göra det väljer du den gröna knappen Aktivera och trycker på [OK] på fjärrkontrollen. Därefter fortsätter du med stegen nedan.

● Välj den vita knappen Uppdatera och vänta tills appen uppdaterats

● Om uppdateringen lyckades kommer den tidigare förinstallerade symbolen att ändras till den nya symbolen

3. Utför en hård återställning

• Stäng av TV-apparaten.
• Dra ur TV:ns strömkabel
• Vänta i en minut (efter att lysdioden har släckts) innan du återansluter strömförsörjningskabeln
• Slå på TV-apparaten igen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 40HFL5010L/12 , 32HFL5011T/12 , 55HFL5011T/12 , 49HFL5011T/12 , 43HFL5011T/12 , 40HFL5011T/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 24HFL3010W/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 32PFT5300/12 , 32HFL3010W/12 , 28HFL5010T/12 , 55HFL5010T/12 , 48HFL5010T/12 , 40HFL5010T/12 , 32HFL5010T/12 , 24HFL3010T/12 , 28HFL3010T/12 , 32HFL3010T/12 , 40HFL3010T/12 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?