1
Produkter

4100 series Ultratunn LED-TV med Full HD

43 tum, LED-TV med Full HD, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 43PFS4112/12

Vanliga frågor

Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?

Situation
När jag startar SmartTV visas meddelandet ”Philips Server not found” (Philips-servern hittades inte)

Checklista

Se till att:
• TV:n är ansluten till hemnätverket via kabel eller Wi-Fi (se TV:ns användarhandbok)
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svar

Meddelandet ” Philips-servern hittades inte” (Philips server not found) anger att anslutningen mellan TV:n och Smart TV-portalen måste kontrolleras.

Följande två steg kan lösa problemet. Försök att ansluta till SmartTV igen efter varje steg.

1. Starta om TV-apparaten

Detta uppdaterar SmartTV-anslutningen till internet
• Dra ur TV:ns kontakt från uttaget och vänta i minst en minut.
• När du har slagit på TV:n igen ska du vänta minst två minuter så att routern och SmartTV hinner upprätta en ny anslutning.

2. Radera Smart TV-apparatens minne

Tryck på hemknappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa appminnet](Clear Apps memory)

Obs! På TV-modeller före 2013 kan du även namnge den här menyn: [Rensa internetminne](Clear Internet Memory), [Rensa app-minnet](Clear Apps Memory) eller [Rensa Net TV-minne](Clear Net TV memory). Det visas ingen bekräftelse när processen har slutförts.

3. Kontrollera internet

• Tryck på knappen ”Home” (hem) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställningar > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings) > [IP-adress](IP Address)

IP-adressen börjar med 169 eller 0.0:
Anslutningen mellan TV:n och routern ska kontrolleras. Fortsätt till artikeln ”What to do when having difficulties establishing a wireless connection?” (Vad gör jag när jag har problem med att upprätta en trådlös anslutning?)

IP-adressen börjar med 192, 10 eller någonting annat:
Fortsätt med nästa steg

4. Kontrollera datuminställningar

Om den interna datuminställningen på TV:n är felaktig kan inte SmartTV ansluta till servern och felmeddelandet ” Philips-servern hittades inte”(Philips Server not found) visas.
Om du vill ändra TV:ns datum tycker du på knappen ”Home” (hem) på TV-apparatens fjärrkontroll och väljer:
Inställning > [Tv-inställningar](TV Settings) > Egna inställningar > Klocka > Manuellt
• Främst datumet måste ändras – tiden kan vara fel på några minuter

5. Kontrollera styrkan för den trådlösa internetanslutningen

TV:n behöver en stark Wi-Fi-signal. Observera att en TV-apparats Wi-Fi-räckvidd kan skilja sig från mindre enheter, som t.ex. datorer. Så här kontrollerar du Wi-Fi-signalen:
• Tryck på knappen ”Hem” (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa trådlösa inställningar](View Wireless Settings)
• Signalstyrkan ska vara över 3 av 5 streck (60 %).

Försök att minska avståndet mellan TV:n och routern, eller prova helst en trådbunden anslutning, eftersom sådana är mer stabila.

6. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar, inställningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.
Tryck på knappen “Hem”(Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [TV-inställningar](TV settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 43PUS6452/12 , 55PUS6452/12 , 49PUS6452/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 49PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40HFL5010L/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 24HFL3011T/12 , 40HFL3011T/12 , 32HFL3011T/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 49PUT6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 32HFL5011T/12 , 65HFL7011T/12 , 55HFL7011T/12 , 55HFL5011T/12 , 49HFL7011T/12 , 49HFL5011T/12 , 43HFL5011T/12 , 40HFL5011T/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 19HFL4010W/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 28HFL5010T/12 , 55HFL5010T/12 , 48HFL5010T/12 , 40HFL5010T/12 , 32HFL5010T/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . mer mindre

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.