1
Produkter

Vår bästa luftrenare

Effektiv på stora ytor, Uppkoppad till app, Extra känsligt allergenläge AC3259/10

Felsökning

Den anslutna luftrenaren är långsam när du använder appen till fjärrkontrollen

Ta reda på vad som kan göra att den anslutna Philips luftrenaren tar lång tid på sig att svara när du använder fjärrkontrollen till Smart-appen.

Anslutningshastigheten är långsam

Den ansluta luftrenaren svarar långsamt om anslutningshastigheten är långsam.

Den anslutna luftrenaren är utformad för att fungera med olika typer av nätverksanslutningar som fungerar i olika dataöverföringshastigheter. Wi-Fi-nätverkets dataöverföringshastighet eller 3G/Edge eller 4G/LTE har stor inverkan på Smart-appens prestanda.

Ju högre anslutningshastighet, desto snabbare kan du se effekten från luftrenaren.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC3259/10 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.