AquaClean-filter: förbereda och installera

Ingen avkalkning behövs för de första 5 000 kopparna*

 

Drick upp till 625 koppar* gott kaffe med varje AquaClean-filter!

 

Med Saecos patenterade AquaClean-vattenfilter behöver du inte avkalka espressomaskinen förrän efter 5 000 koppar*. Du får också upp till 625 koppar* kaffe gjort på rent, klart vatten med varje filter.


*Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter samt sköljnings- och rengöringsmönster.

AquaClean-filter


Så här förbereder och installerar du AquaClean-filtret för användning första gången
Installera AquaClean-filtret

Använda ett AquaClean-filter för första gången med Saeco-espressomaskinen 
Förbereda och installera

Installera AquaClean-filtret

Steg 1


När du använder Saeco-espressomaskinen för första gången får du frågan om du vill aktivera AquaClean-filtret. Aktiveringen tar bara 2 minuter. Bekräfta med OK för att starta. Om du vill installera filtret senare väljer du AquaClean på maskinmenyn för att starta aktiveringen.
Aktivera AquaClean-filtret

Steg 2


Ta ut filtret ur förpackningen och skaka filtret i 5 sekunder.
Ta ut AquaClean-filtret ur förpackningen

Steg 3


Sänk ner AquaClean-filtret upp och ner i en kanna med kallt vatten och vänta tills det inte kommer några mer luftbubblor. Ta bort vattentanken från maskinen och töm den.
Ta bort luften ur AquaClean-filtret

Steg 4


Sätt i AquaClean-filtret vertikalt på filteranslutningen på den tomma vattentanken. Tryck ner AquaClean-filtret till den lägsta möjliga punkten. För att garantera bästa möjliga resultat, se till att filtret sitter fast ordentligt och att tätningen sitter på rätt plats.
Sätt i AquaClean-filtret

Steg 5


Fyll vattentanken med rent vatten upp till Max-markeringen och sätt tillbaka den i maskinen.
Fyll vattentanken

Steg 6


Sätt i varmvattenpipen i maskinen och placera en behållare under varmvattenpipen.
Sätt i varmvattenpipen

Steg 7


Bekräfta att varmvattenpipen och behållaren sitter rätt. Maskinen börjar fördela vatten. En bock visas i displayen som bekräftar att aktiveringen är klar.
Bekräfta placeringen av pipen och behållaren

Steg 8


När installationen är klar syns ikonen AquaClean 100 % på displayen.

Sök efter namn eller produktnummer på Saeco-espressomaskinen

Du kommer åt ytterligare information på Saeco-espressomaskinen med några klickningar.

Var kan jag köpa AquaClean-filtret?

 

AquaClean-filtret finns hos flera återförsäljare online. Klicka på en av länkarna nedan om du vill ha mer information.

AquaClean-filter

Rekommenderat pris: 249,00 kr
Användaromdöme  / 5
Användaromdöme  / 5
bock
Du slipper avkalkning
Ingen avkalkning behövs för de första 5 000 kopparna*
bock
Renare vatten = renare kaffe
Upp till 625 koppar kaffe med rent, klart vatten från varje filter.*
bock
Bekväm
Enkel att installera

Köp AquaClean från en återförsäljare

*Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter samt sköljnings- och rengöringsmönster.