Rengöra och underhålla Saeco-espressomaskinen

Rengöra och underhålla Saeco-espressomaskinen

 

Ta god hand om din SAECO (Philips) espressomaskin – det är nyckeln till gott kaffe och en maskin som håller länge. Här följer allt du behöver veta.

Rengör bryggruppen

 

Om du regelbundet rengör espressomaskinens bryggrupp förhindrar du att kafferester täpper till kretsarna.


Veckorengöring:

Skölj med ljummet vatten.

Månadsrengöring:

Ta bort olja med hjälp av Philips Saeco avfettningstablett CA6704.

Smörja Saeco-espressomaskinens bryggrupp

 

Smörj maskinens bryggrupp ofta så att de mekaniska delarna fortsätter att röra sig smidigt. Använd HD5061 smörjmedel till bryggrupp.

Smörjfrekvens:

  • Om du brygger 1–5 koppar per dag, smörj var 4:e månad.
  • Om du brygger 6–10 koppar per dag, smörj varannan månad.
  • Om du brygger mer än 10 koppar om dagen, smörj en gång i månaden.

Rengöra kaffetratten

 

Rengör kaffetratten så att kaffet rinner smidigt genom espressomaskinen.


Veckorengöring:

Rengör kaffetratten med ett skedhandtag ovanifrån via facket för förmalet kaffe. Om det inte finns något fack för förmalet kaffe sätter du in skeden underifrån.

Avkalka maskinen

 

Som i alla elektriska apparater som använder vatten, blir det med tiden kalkavlagringar i Saeco-espressomaskinen.


Avkalkningsfrekvens:

Maskinen talar om när det är dags för avkalkning. Använd Philips Saeco avkalkningslösning CA6700 › eller
CA6701 ›.

Rengör mjölkkannan och skummaren

 

Rengör mjölkkannan, den automatiska mjölkskummaren och den klassiska mjölkskummaren för att få hygieniskt och skummande mjölkskum.

 

Daglig rengöring:

Gör en snabb rengöring efter att du har bryggt mjölkbaserat kaffe. Skölj de översta delarna i mjölksystemet i ljummet vatten.

Veckorengöring:

Ta isär och rengör alla delar i ljummet vatten.

Månadsrengöring:

Förhindra att mjölkkretsarna blir igentäppta genom att använda Philips Saeco mjölkkretsrengörare CA6705.

Sök efter namn eller produktnummer på espressomaskinen från Philips

Mer detaljerad information om hur du rengör och underhåller din Philips espressomaskin finns bara några klickningar bort.

Instruktionsfilmer om rengöring och underhåll

Skölja bryggruppen

 

Skölj bryggruppen varje vecka med ljummet vatten. Följ de stegvisa instruktionerna i användarhandboken för månadsrengöringen med Philips Saeco avfettningstablett CA6704.

Smörja bryggruppen

 

Smörj maskinens bryggrupp regelbundet så att maskinens mekaniska delar fortsätter att röra sig smidigt.

Rengöra den automatiska mjölkskummaren

 

Varje dag sköljer du mjölkkretsen genom att placera mjölkröret i en kanna med färskt vatten och trycker på knappen för skummad mjölk. Varje vecka tar du isär och rengör alla delar i ljummet vatten. Varje månad rengör du med Philips Saeco mjölkkretsrengörare CA6705.

Rengöra mjölkkannan  

 

Gör en snabb rengöring efter att du har bryggt mjölkbaserat kaffe. Skölj de översta delarna i mjölksystemet i ljummet vatten varje dag. Varje vecka tar du isär och rengör alla delar i ljummet vatten. Varje månad rengör du med Philips Saeco mjölkkretsrengörare CA6705.

Rengöra kaffetratten

 

Rengör kaffetratten varje vecka med ett skedhandtag ovanifrån via facket för förmalet kaffe. Om det inte finns något fack för förmalet kaffe sätter du in skeden underifrån.

Hur kan vi hjälpa dig?