1
Avkalkning

Så här avkalkar du
ångstationer från Philips

Efter en tids användning kommer det att bildas kalkrester på stryksulan på din Philips ångstation - detta sker med alla elektriska produkter där man använder vatten. Ju hårdare vattnet är i ditt område, desto snabbare bildas kalkrester som till slut blir hårda om du inte tar bort dem. Utan regelbunden avkalkning kommer du att se att det trycks ut kalk från stryksulan på din ångstation i form av vita eller bruna flagor och att det kommer ut mindre ånga. Var noga med att låta avkalkning ingå i strykningen för att din ångstation från Philips ska fungera så bra som möjligt.

PerfectCare Pure-patron

PerfectCare-ånggeneratorer

Smart Calc-Clean

Smart Calc-Clean-ånggeneratorer

Enkel sköljning

Easy Rinsing-ånggeneratorer

Easy De-Calc Plus

Avkalka PerfectCare Elite med Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

Undvik brännskador genom att se till att apparaten har varit urkopplad i minst 2 timmar eller åtminstone har svalnat helt.

 

Instruktionsfilm för Easy De-Calc-funktionen

Avkalkning – ta hand om din PerfectCare Elite
 

1.Lampa för påminnelse om avkalkning
Enkel avkalkning
Mycket viktigt: Utför avkalkningsrutinen så snart EASY DE-CALC-lampan börjar blinka och produkten piper ihållande.
2. Stäng av din PerfectCare Elite
3. Utför avkalkning
Enkel avkalkning
Enkel avkalkning
Mycket viktigt: Stäng av och dra ut kontakten ur vägguttaget. Om du nyss använt produkten och den är het, låter du den svalna helt (minst 2 timmar) innan du fortsätter. Detta för att undvik brännskador.
3. Utför avkalkning
Enkel avkalkning
Håll en behållare (med en volym på minst 250 ml) under EASY DE-CALC-pluggen och vrid pluggen moturs.

Enkel avkalkning
Ta bort EASY DE-CALC-pluggen och låt vattnet med kalkrester rinna ner i behållaren. När det slutat rinna fäster du pluggen genom att vrida den medurs.

Easy De-Calc

Avkalka din PerfectCare Expert från Philips med Easy De-Calc

Enkel avkalkning
Enkel avkalkning
Enkel avkalkning
Enkel avkalkning
Enkel avkalkning

Undvik brännskador genom att se till att apparaten har varit urkopplad i minst 2 timmar eller åtminstone har svalnat helt.

 

Instruktionsfilm för Easy De-Calc-funktionen

1. Lampa för påminnelse om avkalkning

Enkel avkalkning
Utför avkalkning så snart lampan EASY DE-CALC börjar blinka.
Om du regelbundet utför avkalkningsrutinen så förlänger det apparatens livslängd och gör att det går bättre att stryka.

2. Utföra avkalkning


Se till att din PerfectCare Expert har svalnat innan du börjar med avkalkningen.
Enkel avkalkning
Placera din PerfectCare Expert på en bordskant eller vid en vask och håll en kopp under EASY DE-CALC-pluggen.
Enkel avkalkning
Ta bort EASY DE-CALC-pluggen och låt vattnet med kalkrester flinna ner i koppen.
 
Enkel avkalkning
När det slutat rinna sätter du tillbaka EASY DE-CALC-pluggen och drar åt den genom att vrida den medurs.

Så här djuprengör du din ångstation från Philips

 

Klicka på videoklippet för att se hur enkelt det är och följ stegen nedan.

 

Utför djuprengöringen en gång i månaden för att förlänga livslängden på din PerfectCare Expert!

 

 • Börja med att stänga av och dra ut kontakten från väggutaget. Se till att ångstationen har svalnat helt
 • Luta produktens bas, ta ut Easy De-Calc-pluggen och häll i 500 ml destillerat vatten
 • Sätt tillbaka pluggen och dra åt den, slå på ångstationen och vänta 5 minuter
 • Tryck och håll nere ångaktivatorn samtidigt som du stryker en bit tyg fram och tillbaka
 • Fortsätt tills tanken är tom och kalkresterna är utspolade
 • Töm ut vattnet från Easy De-Calc-hålet när produkten svalnat
Instruktionsvideo om att rengöra ånggeneratorn

Smart Calc-Clean

Avlkalka din PerfectCare Viva med Smart Calc-Clean funktionen

Smart Calc Clean-ånggeneratorer
Smart Calc Clean-ånggeneratorer
Smart Calc Clean-ånggeneratorer
SpeedCare-ånggenerator

1. Ljud- och ljussignal som avkalkningspåminnelse

 

Med den nya Smart Calc Clean-funktionen blir du påmind om att avkalka din PerfectCare Viva när det behövs.

Handbok Icon
Avkalka så snart avkalkningslampan blinkar och din PerfectCare Viva piper.
 
Handbok Icon
Ångfunktionen inaktiveras automatiskt om du inte avkalkar.

Handbok Icon
Med den tillhörande Calc Clean-behållaren kan du enkelt avkalka och få ren ångan.

2. Utföra avkalkning

 
 • Lämna inte din PerfectCare Viva obevakad under avkalkningen.
 • Det kommer att komma ut varmt vatten och ånga från stryksulan.
 • Avbryt inte avkalkningsprocessen (~2 min.).
Handbok Icon
Fyll vattentanken till hälften och slå på ångstationen.
Handbok Icon
Ställ strykjärnet med Calc Clean Container (avkalkningsbehållaren) på en jämn, stabil yta.
Handbok Icon
Håll knappen ”Calc Clean” intryckt i 2 sekunder tills korta pipsignaler hörs.
Handbok Icon
Vänta i cirka 2 minuter. Du kommer att höra korta pipsignaler.
Handbok Icon
När avkalkningsprocessen är slutförd slutar strykjärnet att pipa.

Smart Calc-Clean

Avkalka SpeedCare med Smart Calc Clean-funktionen

Smart Calc Clean-ånggeneratorer
Smart Calc Clean-ånggeneratorer
Smart Calc Clean-ånggeneratorer
Smart Calc Clean-ånggeneratorer

Viktigt: Vänta 5 minuter innan du tömmer innehållet från behållaren eftersom den blir het under avkalkningen. 


Klicka på videoklippet för att se hur enkelt det är!

SpeedCare-ånggenerator

1. Ljud- och ljussignal som avkalkningspåminnelse

 

Med den nya Smart Calc Clean-funktionen blir du påmind om att avkalka din SpeedCare när det behövs

Handbok Icon
Kalka av så snart avkalkningslampan blinkar och din SpeedCare piper.
Handbok Icon
Ångfunktionen inaktiveras automatiskt om du inte avkalkar.
Handbok Icon
Med den tillhörande Clean Calc-behållaren kan du enkelt avkalka och få ren ånga.

2. Utföra avkalkning

 
 • Lämna inte din SpeedCare obevakad under avkalkningen.
 • Det kommer att komma ut varmt vatten och ånga från stryksulan.
 • Avbryt inte avkalkningsprocessen (~2 min.).
Handbok Icon
Fyll vattentanken till hälften och slå på ångstationen.
Handbok Icon
Vrid temperaturreglaget till ”CALC CLEAN”.
 
Handbok Icon
Ställ strykjärnet med avkalkningsbehållaren på en jämn stabil yta.
Handbok Icon
Håll Calc Clean-knappen intryck under 2 sekunder tills du hör korta pipsignaler.
Handbok Icon
Vänta i cirka 2 minuter. Du kommer att höra korta pipsignaler.
Handbok Icon
När avkalkningsprocessen är slutförd slutar strykjärnet att pipa.