0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Så här avkalkar du
  ångstationer från Philips

  Efter en tids användning kommer det att bildas kalkrester på stryksulan på din Philips ångstation - detta sker med alla elektriska produkter där man använder vatten. Ju hårdare vattnet är i ditt område, desto snabbare bildas kalkrester som till slut blir hårda om du inte tar bort dem. Utan regelbunden avkalkning kommer du att se att det trycks ut kalk från stryksulan på din ångstation i form av vita eller bruna flagor och att det kommer ut mindre ånga. Var noga med att låta avkalkning ingå i strykningen för att din ångstation från Philips ska fungera så bra som möjligt.

  Smart Calc-Clean

  Smart Calc-Clean-ånggeneratorer

  Easy De-Calc Plus

  Avkalka PerfectCare Elite med Easy De-Calc Plus

  PerfectCare Elite

  Undvik brännskador genom att se till att apparaten har varit urkopplad i minst 2 timmar eller åtminstone har svalnat helt.

   

  Instruktionsfilm för Easy De-Calc-funktionen

  Avkalkning – ta hand om din PerfectCare Elite
   

  1.Lampa för påminnelse om avkalkning

  Enkel avkalkning

  Mycket viktigt: Utför avkalkningsrutinen så snart EASY DE-CALC-lampan börjar blinka och produkten piper ihållande.

  2. Stäng av din PerfectCare Elite

  3. Utför avkalkning

  Enkel avkalkning
  Enkel avkalkning

  Mycket viktigt: Stäng av och dra ut kontakten ur vägguttaget. Om du nyss använt produkten och den är het, låter du den svalna helt (minst 2 timmar) innan du fortsätter. Detta för att undvik brännskador.

  3. Utför avkalkning

  Enkel avkalkning

  Håll en behållare (med en volym på minst 250 ml) under EASY DE-CALC-pluggen och vrid pluggen moturs.

  Enkel avkalkning

  Ta bort EASY DE-CALC-pluggen och låt vattnet med kalkrester rinna ner i behållaren. När det slutat rinna fäster du pluggen genom att vrida den medurs.

  Easy De-Calc

  Avkalka din PerfectCare Expert från Philips med Easy De-Calc

  Enkel avkalkning

  Undvik brännskador genom att se till att apparaten har varit urkopplad i minst 2 timmar eller åtminstone har svalnat helt.

   

  Instruktionsfilm för Easy De-Calc-funktionen

  1. Lampa för påminnelse om avkalkning

  Enkel avkalkning

  Utför avkalkning så snart lampan EASY DE-CALC börjar blinka.

  Om du regelbundet utför avkalkningsrutinen så förlänger det apparatens livslängd och gör att det går bättre att stryka.

  2. Utföra avkalkning


  Se till att din PerfectCare Expert har svalnat innan du börjar med avkalkningen.

  Enkel avkalkning

  Placera din PerfectCare Expert på en bordskant eller vid en vask och håll en kopp under EASY DE-CALC-pluggen.

  Enkel avkalkning

  Ta bort EASY DE-CALC-pluggen och låt vattnet med kalkrester flinna ner i koppen.
   

  Enkel avkalkning

  När det slutat rinna sätter du tillbaka EASY DE-CALC-pluggen och drar åt den genom att vrida den medurs.

  Så här djuprengör du din ångstation från Philips

   

  Klicka på videoklippet för att se hur enkelt det är och följ stegen nedan.

   

  Utför djuprengöringen en gång i månaden för att förlänga livslängden på din PerfectCare Expert!

   

  • Börja med att stänga av och dra ut kontakten från väggutaget. Se till att ångstationen har svalnat helt
  • Luta produktens bas, ta ut Easy De-Calc-pluggen och häll i 500 ml destillerat vatten
  • Sätt tillbaka pluggen och dra åt den, slå på ångstationen och vänta 5 minuter
  • Tryck och håll nere ångaktivatorn samtidigt som du stryker en bit tyg fram och tillbaka
  • Fortsätt tills tanken är tom och kalkresterna är utspolade
  • Töm ut vattnet från Easy De-Calc-hålet när produkten svalnat

  Smart Calc-Clean

  Avlkalka din PerfectCare Viva med Smart Calc-Clean funktionen

  Smart Calc Clean-ånggeneratorer
  Smart Calc Clean-ånggeneratorer
  SpeedCare-ånggenerator

  1. Ljud- och ljussignal som avkalkningspåminnelse

   

  Med den nya Smart Calc Clean-funktionen blir du påmind om att avkalka din PerfectCare Viva när det behövs.

  Handbok Icon

  Avkalka så snart avkalkningslampan blinkar och din PerfectCare Viva piper.
   

  Handbok Icon

  Ångfunktionen inaktiveras automatiskt om du inte avkalkar.

  Handbok Icon

  Med den tillhörande Calc Clean-behållaren kan du enkelt avkalka och få ren ångan.

  2. Utföra avkalkning

   
  • Lämna inte din PerfectCare Viva obevakad under avkalkningen.
  • Det kommer att komma ut varmt vatten och ånga från stryksulan.
  • Avbryt inte avkalkningsprocessen (~2 min.).

  Handbok Icon

  Fyll vattentanken till hälften och slå på ångstationen.

  Handbok Icon

  Ställ strykjärnet med Calc Clean Container (avkalkningsbehållaren) på en jämn, stabil yta.

  Handbok Icon

  Håll knappen ”Calc Clean” intryckt i 2 sekunder tills korta pipsignaler hörs.

  Handbok Icon

  Vänta i cirka 2 minuter. Du kommer att höra korta pipsignaler.

  Handbok Icon

  När avkalkningsprocessen är slutförd slutar strykjärnet att pipa.

  Smart Calc-Clean

  Avkalka SpeedCare med Smart Calc Clean-funktionen

  Smart Calc Clean-ånggeneratorer
  Smart Calc Clean-ånggeneratorer

  Viktigt: Vänta 5 minuter innan du tömmer innehållet från behållaren eftersom den blir het under avkalkningen. 


  Klicka på videoklippet för att se hur enkelt det är!

  SpeedCare-ånggenerator

  1. Ljud- och ljussignal som avkalkningspåminnelse

   

  Med den nya Smart Calc Clean-funktionen blir du påmind om att avkalka din SpeedCare när det behövs

  Handbok Icon

  Kalka av så snart avkalkningslampan blinkar och din SpeedCare piper.

  Handbok Icon

  Ångfunktionen inaktiveras automatiskt om du inte avkalkar.

  Handbok Icon

  Med den tillhörande Clean Calc-behållaren kan du enkelt avkalka och få ren ånga.

  2. Utföra avkalkning

   
  • Lämna inte din SpeedCare obevakad under avkalkningen.
  • Det kommer att komma ut varmt vatten och ånga från stryksulan.
  • Avbryt inte avkalkningsprocessen (~2 min.).

  Handbok Icon

  Fyll vattentanken till hälften och slå på ångstationen.

  Handbok Icon

  Vrid temperaturreglaget till ”CALC CLEAN”.
   

  Handbok Icon

  Ställ strykjärnet med avkalkningsbehållaren på en jämn stabil yta.

  Handbok Icon

  Håll Calc Clean-knappen intryck under 2 sekunder tills du hör korta pipsignaler.

  Handbok Icon

  Vänta i cirka 2 minuter. Du kommer att höra korta pipsignaler.

  Handbok Icon

  När avkalkningsprocessen är slutförd slutar strykjärnet att pipa.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.