0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Vanliga åkommor för nyfödda

  Det finns ett antal lindrigare åkommor som kan påverka spädbarn. Även om de flesta av dem är lätta att behandla kan de fortfarande vara oroande för nyblivna föräldrar.

  Oroliga barn och kolik

   

  Många små barn har en period under dagen då de är oroliga. Även om de gråter förtvivlat tycks de inte vara hungriga. Det kallas ofta för kolik. Kolik uppstår oftast sent på eftermiddagen eller på kvällen, och vanligtvis brukar barn växa ifrån det vid tre till fyra månaders ålder.

   

  Eftersom anledningen till kolik är okänd kan den vara svår att behandla. Ibland kan det hjälpa att lugna, trösta och massera barnet. Fler tips på hur du hjälper barnet igenom den jobbiga tiden finns i vårt fördjupningsavsnitt om kolik.

  Uppstötningar

   

  Uppstötningar är något som de flesta barn får. En liten mängd mjölk från magen stöts upp till munnen igen utan att orsaka alltför mycket besvär. Barn med måttliga uppstötningar går upp i vikt, växer normalt och växer så småningom ifrån det.

  Kräkningar

   

  Om barnet kräks upp stora mängder mjölk kan detta bero på antingen för mycket mat eller en infektion. Om ditt barn kräks stora mängder bör du vända dig till sjukvården.

  Reflux och gastroesofageal reflux

   

  Om ditt barn har reflux kommer maginnehållet upp i luftstrupen men inte alltid till munnen. Detta orsakar intensiva obehag och, eftersom det inte finns några tydliga tecken, kan det hända att du inte inser att det rör sig om reflux.

   

  Mer allvarliga former av reflux kallas gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), och kan leda till perioder med häftigt skrikande. GERD brukar lösa sig allteftersom barnet växer till sig även om detta kan fortsätta hela det första året eller till och med ännu längre för vissa barn. Prata med din allmänläkare om ditt barn verkar bekymrat eller olyckligt efter måltider.

  Diarré och mag-tarmkatarr

   

  Diarré är vanligt hos spädbarn, särskilt när de har tandsprickning, men en annan orsak till diarrén kan vara mag-tarmkatarr, som är en magsjuka som orsakas av antingen en bakteriell infektion eller en virusinfektion.

   

  Det är ovanligt med mag-tarmkatarr hos spädbarn som uteslutande ammas, men det finns ändå de som får det. Spädbarn som får bröstmjölksersättning istället under sex månader är mer sårbara för mag-tarmkatarr och uttorkning och kan i allvarliga fall behöva läggas in på sjukhus.

   

  Om ditt barn har fortsatt diarré efter akut mag-tarmkatarr kan det hända att det utvecklat en tillfällig intolerans mot laktos. Be då din allmänläkare om råd för att utesluta laktos ur kosten och avvänja ditt barn. Uteslutning av livsmedel från barns kost får endast göras under överinseende av läkare och efter råd från dietist.

  Förstoppning

   

  Förstoppning innebär svårigheter eller smärta vid avföring. Under de första tre till fyra månaderna ska barn som ammas bajsa lös, gul avföring minst två till tre gånger per dag. Från tre till fyra månaders ålder ska barnet bajsa mer sällan, och det är inte ovanligt att det går flera dagar utan avföring. Så länge ditt barn verkar nöjt och friskt behöver du inte oroa dig. När du har börjat ge det fast föda kan avföringen förändras vad gäller frekvens och färg.

   

  Det är ovanligt med förstoppning hos ammande spädbarn, men om ditt barn är förstoppat kan det bero på att det inte får tillräckligt med mjölk på grund av dåligt grepp om bröstvårtan eller fel amningsställning. Hör då efter med din barnmorska eller en sjuksköterska.

   

  Förstoppning är vanligare hos spädbarn som får bröstmjölksersättning, och de utvecklar också ofta det här hälsoproblemet när de börjar få bröstmjölksersättning efter att tidigare ha ammats.

   

  Om ditt barn är förstoppat är det alltid bäst att rådgöra med sjukvårdspersonalen.

  Hur vet jag om barnet växer tillräckligt?

   

  Nyfödda kan gå ner i vikt under de första dagarna, men bör ha återfått födelsevikten när de är 10 till 14 dagar gamla. Barn som ammas och barn som får bröstmjölksersättning har lite olika tillväxtkurvor under det första året: barn som ammas växer snabbare de första tre till fyra månaderna, och sedan långsammare från omkring fem månaders ålder jämfört med barn som får bröstmjölksersättning. När du antecknar ditt barns vikt ska du vara noga med att den anges i en tabell för barn som ammas. Spädbarn ska inte vägas oftare än varannan vecka. Om intervallen är kortare än så visas inte korrekta värden för viktökning eller viktminskning.

  Tecken på att ditt barn inte växer ordentligt

   

  Om ditt barn inte växer ordentligt kallar läkarna det för tillväxthämning. Barnavårdscentralen kommer att meddela dig om ditt barn har problem, men tecken att hålla utkik efter är:

   

  • Liten eller ingen viktökning
  • Ditt barn är apatiskt och gråter svagt
  • Svag muskelspänning och utspänd hud
  • Koncentrerad urin några gånger per dag
  • Bajsar sällan
  • Barnet tar bröstet färre än åtta korta amningar per dag.
   

  Det finns många sätt att hantera tillväxthämning hos ammande spädbarn, så det är viktigt att du rådgör med sjukvårdspersonalen om ditt barn inte växer som det ska.

   

  Var medveten om att informationen i de här artiklarna endast är avsedda som allmän information och ska inte på något sätt ersätta råd från sjukvårdspersonal. Om du, din familj eller ditt barn har drabbats av symptom eller tillstånd som är allvarliga eller ihållande, eller om du behöver specifika medicinska råd ska du uppsöka sjukvården. Philips AVENT kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå på grund av användningen av informationen på den här webbplatsen.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.