1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Felsökning

Hur tömmer jag ut vattnet ur avkalkningsbehållaren?

Ta loss vattenbehållaren från ånggeneratorn (se avsnittet Stryka i bruksanvisningen). Håll vattenbehållaren över vasken och tryck på tömningsknappen uppe till höger på avkalkningsbehållaren så att vattnet töms ut.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.