1
Produkter

PowerPro Expert Dammsugare utan påse

AAA-energimärkning**, Allergifilter, 2 L FC9729/09

Felsökning

Sugeffekten på min Philips PowerPro Expert-dammsugare är låg

Om din Philips PowerPro Expert-dammsugarens sugeffekt är låg, kan det finnas en enkel lösning. Upptäck hur du förbättrar dess prestanda. För PowerPro Expert FC9728-, FC9729-, FC973x- och FC974x-serien. Möjliga orsaker och lösningar till försämrad sugeffekt:

Dammbehållaren är full och/eller så är PowerCyclone smutsig

Töm dammbehållaren och rengör luftintagsfiltret i dammbehållaren efter varje användning. Kontrollera även om PowerCyclone är ren och fri från hår och smuts.

Se till att slangen, röret eller munstycket inte är blockerade

Lösgör eventuella föremål, hår och smuts eller ludd som blockerar luftflödet.

Öka sugeffekten med reglaget för sugeffekt

Kontrollera om sugeffekten för PowerPro Expert-dammsugaren är inställd på max. Använd reglaget för sugeffekt på dammsugarens handtag eller använd fjärrkontrollen på handtaget. Du kan också kontrollera om reglaget på handtaget är inställt på hårda golv för maximal sugeffekt.

Eftersom det finns flera versioner av PowerPro Expert (med eller utan fjärrkontroll och med eller utan skjutreglage på handtaget) ska du kontrollera vad som gäller för PowerPro Expert-dammsugaren.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC9729/09 , FC9742/09 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.