1
Felsökning

Felsöka din Philips eller Saeco espressomaskin

Kvarnen fungerar, men det rinner bara ut vatten ur maskinen och/eller inga bönor mals

Kaffetratten är blockerad av malet kaffe.
Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:
 • Ta bort bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
 • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.
 • Om du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med löstagbar bönbehållare tar du bort och plockar isär behållaren. Ta bort alla bönor som har fastnat i de två separata delarna.

Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

Felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas på displayen

När felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas på displayen kontrollerar du lösningarna nedan.
Om någon annan kod visas, rekommenderar vi dig att kontakta kundtjänst för att få hjälp.

E01
Kaffetratten är blockerad av malet kaffe.
Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:
 • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
 • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.

Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

E03
Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.
 • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
 • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

 

E04:

Bryggruppen är igentäppt, är inte ordentligt smord eller är inte fastsatt i rätt läge.

 • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
 • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.
 • Ta ut bryggruppen och se till att det låses fast i rätt läge. Du hör ett mjukt klickljud när det sitter fast korrekt.
 • Stäng av maskinen och slå sedan på den.

 

E05:
Det kan finnas flera orsaker, kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig.

 

E14

Maskinen är överhettad.

 • Stäng av maskinen och vänta i 60 minuter.

Så här sköljer du bryggruppen

Så här smörjer du bryggruppen

Det kommer bara ut några få droppar kaffe

Det kan finnas flera orsaker till att det bara kommer ut några droppar kaffe ur kaffemaskinen.

 

 1. Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.
  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

 2. Kaffepipen är igentäppt.
  • Rengör kaffepipen med en nål.

 3. Vattenfiltret (t.ex. AquaClean/Brita) har inte förberetts ordentligt eller är igentäppt.
  • Ta bort filtret från vattentanken och sänk ner det upp och ner i vatten.
  • Sätt tillbaka filtret och låt 2–3 koppar varmvatten rinna igenom.
  • Om problemet fortfarande kvarstår brygger du kaffe utan filtret. Om det fungerar, vet du att filtret är igentäppt och måste bytas ut.

 4. Maskinen måste avkalkas.
  • Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel.

Så här sköljer du bryggruppen

Så här smörjer du bryggruppen

Kaffemaskinen brygger vattnigt kaffe

Om kaffet blir vattnigt kan det finnas flera orsaker och lösningar.

 

 1. Under första användningen:
  • Saeco Adapting System justeras fortfarande. Brygg några fler koppar kaffe.

 2. Bryggruppen är igentäppt av smuts eller är inte ordentligt smord.
  • Skölj bryggruppen med färskt vatten, särskilt filtret på bryggruppen.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i kapitlet om rengöring och underhåll

 3. Kaffetratten blockeras av malet kaffe. Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:
  • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
  • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten.

Så här sköljer du bryggruppen

Så här smörjer du bryggruppen

Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

Meddelandet "töm behållaren för malet kaffe" försvinner inte

Om behållaren för malet kaffe töms medan maskinen är avstängd, återställs inte räknaren för kaffecykler och meddelandet "töm behållaren för malet kaffe" försvinner inte.

Så här får du meddelandet att försvinna:

 • Ta bort behållaren med malet kaffe när maskinen är påslagen. Vänta minst 5 sekunder och sätt sedan in den.

Jag kan inte sätta in bryggruppen

Om du inte kan sätta i bryggruppen är maskinen och bryggruppen inte i neutralläge.

Följ stegen nedan för att sätta maskinen och bryggruppen i neutralläge:

 1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Stäng serviceluckan, men sätt inte in bryggruppen.
 2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
 3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud.
 4. Ställ in bryggruppen i neutralläge. Se filmen med instruktioner.
 5. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan och prova att sätta in bryggruppen igen.

Jag kan inte ta bort bryggruppen

Om du inte kan ta ut bryggruppen är maskinen och bryggruppen inte i neutralläge.

 

Följ stegen nedan för att kunna ta bort bryggruppen.

 1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan och stäng serviceluckan.
 2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
 3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud.
 4. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan och prova att ta bort bryggruppen igen.

 

Ta aldrig bort bryggruppen under avkalkning. Avsluta alltid avkalkningsprocessen först.

Avkalkningslampan slocknar inte efter avkalkning

Om avkalkningslampan fortfarande lyser är det mest troligt att du inte har sköljt maskinen med tillräckligt mycket vatten när avkalkningscykeln var slutförd.
Skölj maskinen med ytterligare en full vattentank.

Om du har stoppat avkalkningsproceduren genom att stänga av maskinen och du inte vet hur du återupptar den, kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.

Jag förstår inte vad lampsignalerna på espressomaskinen betyder

Lamporna på espressomaskinen ger dig information om du ska göra och om maskinens status.

Användarhandboken innehåller ett kapitel om vad lamporna betyder. Använd den här sökfunktionen nedan för att hitta och ladda ner lämplig användarhandbok till din Philips eller Saeco espressomaskin.

Obs! Om alla lampor blinkar samtidigt, kontaktar du vår kundtjänst för att få hjälp.

Jag ser vatten under maskinen

Droppbrickan är förmodligen full och därför rinner vatten över.
Töm droppbrickan regelbundet. Indikatorn "droppbrickan är full" anger när du ska göra det.

Varför skummas inte mjölken i mjölkkannan?

Om mjölken inte skummas i mjölkkannan kan det finnas flera orsaker och lösningar.

1. Mjölkkannans delar är smutsiga.

 • Plocka isär och rengör dem med varmt vatten och diskmedel.


2. Mjölkkannans pip är inte helt utdragen.
• Kontrollera att den är helt utdragen.

3. Mjölkröret är inte ordentligt anslutet till skumenheten.
• Fäst mjölkröret ordentligt till skumenheten.

4. Du använder inte rätt sorts mjölk.

 • Mellanmjölk, helmjölk, sojamjölk och laktosfri mjölk har testats och visat sig ge bra skum.

Så här rengör du mjölkkannan

Sök efter namn eller produktnummer på espressomaskinen från Saeco eller Philips

Mer detaljerad information om hur du felsöker Saeco och Philips espressomaskinen finns bara några klickningar bort.