0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Felsöka din Philips eller Saeco espressomaskin

  Hur felsöker jag min Philips-espressomaskin?


  Nedan hittar du ett urval av de vanligaste frågorna. Alla lösningar och supportfilmer gäller för hela utbudet av Philips helautomatiska espressomaskiner, till exempel Philips 5000 LatteGo, Philips 5000-serien, Philips 4000-serien, Philips 3000-serien, Philips 2100-serien och Philips 2000-serien.

  Välj typ av problem för att hitta lösningar

  LatteGo

  LatteGo

  Milk foam

  Mjölkskum

  Brew group

  Bryggrupp

  Noise

  Brus

  Alarm light/message

  Larmlampa/-meddelande

  No/few drops of coffee

  Inga/några droppar kaffe

  Coffee quality

  Kaffekvalitet

  Leaking

  Läckage

  Grinding

  Mala

  On/Off

  På/av

  Contact us for other issues

  Hittade du ingen lösning? Kontakta oss

  LatteGo

  Some frequently asked questions about our LatteGo milk system

  Vanliga frågor om vårt LatteGo-mjölksystem

   

  1. Min Philips LatteGo-mjölkskummare läcker från botten

  Detta kan bero på två saker:

   

  1. Du har inte satt ihop de två delarna till din LatteGo på rätt sätt

  Mjölk kan läcka från hålet i botten av din Philips LatteGo-mjölkskummaren när du inte har satt ihop de två delarna korrekt. Sätt ihop de två delarna mot varandra tills du hör ett **klick**. Du måste eventuellt ta i lite.

   

  2. Du har inte tagit bort transportklämman från din LatteGo.

  När du packar upp LatteGo måste du ta bort transportklämman innan du kan använda mjölkskummaren.

   

  2. Varför finns det ett litet hål i LatteGo-mjölkbehållaren?

  Det lilla hålet i botten gör att mjölken kan rinna in i skumbehållaren genom kanalen som skapas av mjölkbehållaren och tätningen på LatteGo-stommen.

   

  3. Varför används inte all mjölk i mjölkbehållaren?

  Det är normalt att det finns lite mjölk kvar i mjölkbehållaren efter användning. Detta är nödvändigt för att säkerställa ett perfekt skum och för att förhindra att luft sugs in i slutet av skumningen.

  Om mängden mjölk som finns kvar i mjölkbehållaren är större än vanligt ska du kontrollera följande:

   

  1. Justerade du mjölklängden via memofunktionen?

  Om du gjorde det kan du inte använda indikationerna på stommen som referens eftersom du har anpassat mängden mjölk för drycken.

   

  2. Om du inte justerade mjölklängden via minnesfunktionen.

  Det finns mer mjölk i mjölkbehållaren efter skumningen eftersom du fyllde behållaren med mer mjölk än vad som krävs för drycken. Se till att du fyller mjölkbehållaren till den nivå som krävs för en eller två koppar cappuccino eller latte macchiato.

   

  4. På vilka maskiner kan jag använda LatteGo?

  LatteGo kan endast användas på de maskiner den säljs med. Den kan inte bytas ut mot andra mjölkskumningssystem.

  LatteGo

  Jag kan inte ta bort bryggruppen

  Jag kan inte sätta in bryggruppen

  En felkod visas på displayen

  Meddelandet "töm behållare" försvinner inte

  Avkalkningslampan slocknar inte efter avkalkning

  Jag förstår inte vad lampsignalerna på maskinen betyder

  Det kommer bara ut några få droppar kaffe

  Inget kaffe eller vatten tappas ut

  Det verkar läcka vatten från maskinen

  Jag kan inte ta bort bryggruppen

  I cannot remove the brew group

   

  Om du inte kan ta ut bryggruppen är maskinen och bryggruppen inte i neutralläge.

   

  Följ stegen nedan för att kunna ta bort bryggruppen.

   

  1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan och stäng serviceluckan.
  2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
  3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud.
  4. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan och prova att ta bort bryggruppen igen.

   

   

  Ta aldrig bort bryggruppen under avkalkning. Avsluta alltid avkalkningsprocessen först.

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Jag kan inte sätta in bryggruppen

  Om du inte kan sätta i bryggruppen är maskinen och bryggruppen inte i neutralläge. 

  Följ stegen nedan för att sätta maskinen och bryggruppen i neutralläge:

   

  1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Stäng serviceluckan, men sätt inte in bryggruppen. 
  2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
  3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud.
  4. Ställ in bryggruppen i neutralläge. Se filmen med instruktioner.
  5. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan och prova att sätta in bryggruppen igen.

  I cannot insert the brew group
  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Maskinen gör inget bra mjölkskum

   

  Om mjölken inte skummas i mjölkkannan kan det finnas flera orsaker och lösningar.

  1. Mjölkkannans delar är smutsiga.

  • Plocka isär och rengör dem med varmt vatten och diskmedel.


  2. Mjölkkannans pip är inte helt utdragen.
  • Kontrollera att den är helt utdragen.

  3. Mjölkröret är inte ordentligt anslutet till skumenheten.
  • Fäst mjölkröret ordentligt till skumenheten.

  4. Du använder inte rätt sorts mjölk.

  • Mellanmjölk, helmjölk, sojamjölk och laktosfri mjölk har testats och visat sig ge bra skum.

  Why doesn’t my machine create good milk foam?

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Maskinen avger ett högt ljud

   

  Ljud är normala när du använder espressomaskinen. Om du hör ovanliga ljud kan du se här vad som kan vara orsaken och hur du enkelt löser problemet.

   

  Högt ljud under malningen kan bero på:

   

  1. En tilltäppt kaffetratt.

  Du kanske kan lösa problemet genom att ta bort blockeringen i kaffetratten. Följ anvisningarna för rengöring i supportfilmen *.

   

  2. Malningsinställningen är inställd på finaste malning.

  Justera malningsinställningen till grövre malning. Följ anvisningarna i supportfilmen * om första användningen och hur du anpassar inställningar.

   

  Högt ljud under sköljningen eller bryggningen kan bero på:

   

  1. Kaffebönor/partiklar har fastnat under vattentanken och luften är utdragen

  Ta bort vattentanken och eventuella bönor/bönrester i vattentankfacket. Följ anvisningarna i supportfilmen * om hur du rengör.

   

  2. Bryggruppen är tilltäppt av smuts eller dåligt smord.

  Ta bort bryggruppen och skölj den under rinnande vatten. Smörj vid behov. Följ anvisningarna i supportfilmen* för hur du rengör och sätter i och tar bort bryggruppen.

   

  3. Maskinen måste avkalkas.

  Om du inte har avkalkat maskinen på ett tag eller skjutit på det några gånger är det dags att avkalka maskinen. Avkalka bara maskinen med Philips/Saeco-avkalkningsmedel. På sidan om avkalkning hittar du rätt anvisningar för just din maskin.

   

  4. När ett AquaClean/Brita-filter används

  Filtret var inte ordentligt förberett innan det sattes i eller så kan det ha täppts igen.

  Stäng av maskinen. Ta bort filtret och försök att brygga kaffe. Om det går förbereder du vattenfiltret ordentligt innan du sätter tillbaka det. Se filmen om hur du förbereder AquaClean-filtret. Sätt tillbaka det förberedda filtret och brygg en kopp kaffe. Om det fortfarande inte går kan filtret vara tilltäppt och kan behöva bytas ut. * Supportfilmen gäller för alla helautomatiska espressomaskiner och inte bara för modellerna som nämns.

  Förbereda AquaClean-filtret

  Prepare AquaClean filter

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  En felkod visas på displayen

  När felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas på displayen kontrollerar du lösningarna nedan.
  Om någon annan kod visas, rekommenderar vi dig att kontakta kundtjänst för att få hjälp

  E01

  Kaffetratten är blockerad av malet kaffe. 
  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:

   

  • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.

  Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.

   

  Visa flerVisa färre

  E03

  Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.

   

  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

   

  Visa flerVisa färre

  E04

  Bryggruppen är igentäppt, är inte ordentligt smord eller är inte fastsatt i rätt läge.

   

  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.
  • Ta ut bryggruppen och se till att det låses fast i rätt läge. Du hör ett mjukt klickljud när det sitter fast korrekt.
  • Stäng av maskinen och slå sedan på den.
  Visa flerVisa färre

  E05

  Det kan finnas flera orsaker, kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig.

   

  E14

  • askinen är överhettad. 
  • Stäng av maskinen och vänta i 60 minuter.

  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

  Error code 1 support movie

   Så här sköljer du bryggruppen

  Error code 3/4 support movie

  Så här smörjer du bryggruppen

  Error code 5 support movie

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Meddelandet "töm behållare" försvinner inte

   

  Om behållaren för malet kaffe töms medan maskinen är avstängd, återställs inte räknaren för kaffecykler och meddelandet "töm behållaren för malet kaffe" försvinner inte.

  Så här får du meddelandet att försvinna:

   

  • Ta bort behållaren med malet kaffe när maskinen är påslagen. Vänta minst 5 sekunder och sätt sedan in den.

  The ‘empty coffee grounds container’ message does not disappear

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Avkalkningslampan slocknar inte efter avkalkning

  Om avkalkningslampan fortfarande lyser är det mest troligt att du inte har sköljt maskinen med tillräckligt mycket vatten när avkalkningscykeln var slutförd. 
  Skölj maskinen med ytterligare en full vattentank.

  Om du har stoppat avkalkningsproceduren genom att stänga av maskinen och du inte vet hur du återupptar den, kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Jag förstår inte vad lampsignalerna på maskinen betyder

  Lamporna på espressomaskinen ger dig information om du ska göra och om maskinens status. 

  Användarhandboken innehåller ett kapitel om vad lamporna betyder. Använd den här sökfunktionen nedan för att hitta och ladda ner lämplig användarhandbok till din Philips eller Saeco espressomaskin.

  Obs! Om alla lampor blinkar samtidigt, kontaktar du vår kundtjänst för att få hjälp.

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Kaffemaskinen brygger vattnigt kaffe

   

  Om kaffet blir vattnigt kan det finnas flera orsaker och lösningar.

   

  1. Under första användningen:
   • Saeco Adapting System justeras fortfarande. Brygg några fler koppar kaffe.

  2. Bryggruppen är igentäppt av smuts eller är inte ordentligt smord.
   • Skölj bryggruppen med färskt vatten, särskilt filtret på bryggruppen.
   • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i kapitlet om rengöring och underhåll


  3. Kaffetratten blockeras av malet kaffe. Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten: 
   • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
   • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten.

  Så här sköljer du bryggruppen

  Philips Saeco espresso machine rinse brew group

  Så här smörjer du bryggruppen

  Philips Saeco espresso machine unblock coffee funnel

  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

  Philips Saeco espresso machine unblock coffee funnel

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Det kommer bara ut några få droppar kaffe  

  Det kan finnas flera orsaker till att det bara kommer ut några droppar kaffe ur kaffemaskinen.

   

  1. Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.
   • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
   • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

  2. Kaffepipen är igentäppt.
   • Rengör kaffepipen med en nål.

  3. Vattenfiltret (t.ex. AquaClean/Brita) har inte förberetts ordentligt eller är igentäppt.
   • Ta bort filtret från vattentanken och sänk ner det upp och ner i vatten.
   • Sätt tillbaka filtret och låt 2–3 koppar varmvatten rinna igenom.
   • Om problemet fortfarande kvarstår brygger du kaffe utan filtret. Om det fungerar, vet du att filtret är igentäppt och måste bytas ut.


  4. Maskinen måste avkalkas. 
   • Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel.

  Så här sköljer du bryggruppen

  Philips Saeco espresso machine rinse brew group

  Så här smörjer du bryggruppen

  How to grease the brew group

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Inget kaffe eller vatten tappas ut

  I och med att det kan finnas flera olika orsaker kan en av följande lösningar fungera för dig. I supportfilmen * visas mer detaljerade anvisningar.

   

  1. Under första användningen

  Det är normalt att de första kopparna som bryggs är vattniga eftersom Saeco-anpassningssystemet fortfarande anpassar sig. Brygg 5–7 koppar kaffe till.

   

  2. Kaffebönor/-rester sitter fast under vattentanken och luften är utdragen

  Ta bort vattentanken och eventuella bönor/bönrester i vattentankfacket. Följ anvisningarna i supportfilmen * om hur du rengör.

   

  3. Bryggruppen är tilltäppt av smuts

  Ta bort bryggruppen och skölj den under rinnande vatten. Smörj vid behov. Följ anvisningarna i supportfilmen* för hur du rengör och sätter i och tar bort bryggruppen.

   

  4. När ett AquaClean/Brita-filter används

  Filtret var inte ordentligt förberett innan det sattes i eller så kan det ha täppts igen.

  Ta bort filtret och försök att brygga kaffe. Om det går förbereder du vattenfiltret ordentligt innan du sätter tillbaka det. Se filmen om hur du förbereder AquaClean-filtret. Sätt tillbaka det förberedda filtret och brygg en kopp kaffe. Om det fortfarande inte går kan filtret vara tilltäppt och kan behöva bytas ut.

   

  5. Det är luft i vattenkretsen

  Försök tappa ur 2–3 koppar hett vatten.

   

  6. För Exprelia- och Xelsis-maskiner

  SBS-vredet är avstängt. Vrid SBS-vredet till det mellersta läget och brygg en espresso.

   

  7. Maskinen måste avkalkas

  Om du inte har avkalkat maskinen på ett tag eller skjutit på det några gånger är det dags att avkalka maskinen. Avkalka bara maskinen med Philips/Saeco-avkalkningsmedel. På sidan om avkalkning hittar du rätt anvisningar för just din maskin.

   

  * Supportfilmen gäller för alla helautomatiska espressomaskiner och inte bara för de modeller som nämns.

  Supportfilm

  No coffee or water is being dispensed

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Det verkar läcka vatten från maskinen

  Droppbrickan är förmodligen full och därför rinner vatten över. 
  Töm droppbrickan regelbundet. Indikatorn "droppbrickan är full" anger när du ska göra det.

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Kaffebönorna mals inte i maskinen

   

  Kaffetratten är blockerad av malet kaffe. 
  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:

   

  • Ta bort bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
  • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.
  • Om du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med löstagbar bönbehållare tar du bort och plockar isär behållaren. Ta bort alla bönor som har fastnat i de två separata delarna.

  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten

  How to clean the coffee funnel in your Saeco machine

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  Maskinen startar inte

  Om espressomaskinen inte slås på när du trycker på strömknappen kan det finnas flera olika orsaker och lösningar.

   

  1. Kontrollera elsladden och reglaget på baksidan

  Kontrollera att elsladden sitter i ordentligt. Sätt i elsladden ordentligt i kaffemaskinen och eluttaget.

  Kontrollera att strömbrytaren på kaffemaskinens baksida är påslagen.

   

  2. Anslut till ett annat eluttag

  Titta efter om för många apparater är anslutna till samma uttag. Försök med att ansluta maskinen till ett annat eluttag.

  The machine will not switch on

  Var den här informationen användbar?

  Ja

  Nej

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue
  **No matching rule found. Please select another answer

  Sök efter namn eller produktnummer på espressomaskinen från Saeco eller Philips

  Mer detaljerad information om hur du felsöker Saeco och Philips espressomaskinen finns bara några klickningar bort.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.