1
Komma igång

Komma igång med din Philips espressomaskin

Ställa in espressomaskinen och anpassa ditt kaffe

 

Grattis till din Philips espressomaskin. Läs om hur du ställer in din espressomaskin och anpassar inställningarna så att de passar dina önskemål. Följ några få enkla steg så är du snart igång och brygger din första kopp fantastiskt kaffe!

Fyll vattentanken

 

Ta bort vattentanken och fyll den med färskt vatten upp till Max-nivån.

Fyll behållaren för kaffebönor

 

Fyll behållaren för kaffebönor med espressobönor.

Slå på espressomaskinen

 

Sätt i den lilla kontakten i uttaget på baksidan av maskinen och sätt sedan i huvudkontakten i ett vägguttag. Slå på huvudbrytaren till I (om sådan finns på maskinen). Tryck på Standby-knappen för att slå på maskinen.

Ställ en behållare under ång-röret

 

Ställ en behållare under varmvatten-/ångröret för att samla upp vatten som rinner ut under starten.

Starta förloppet

 

Ett meddelande anger att du måste starta förloppet. Maskiner som inte har någon display visar ett blinkande utropstecken. Beroende på vilken espressomaskin du har, kan du antingen vrida på vredet till varmvattenikonen eller trycka på Espresso-knappen för att starta. Efter starten värms maskinen upp. Om du vill ha mer information kan du gå till supportsidan för maskinen, där användarhandboken finns.

Sök efter namn eller produktnummer på espressomaskinen från Philips

Mer detaljerad information om hur du kommer igång med espressomaskinen från Philips finns bara några klickningar bort.

Instruktionsfilmer om att installera maskinen

Inställningar för kvarnen

 

Du kan justera kvarninställningarna med vredet i behållaren för bönor. Från finmalet för en fyllig espresso till grovmalet för en mildare kaffesmak.

 

Justera bara kvarninställningarna när maskinen maler kaffebönor.

 

Om du vill justera kvarnen ställer du en kopp under kaffepipen. Tryck på Espresso-knappen och när kvarnen börjar mala ändrar du inställningen med justeringsknappen.

Memo-inställningar

 

För varje kafferecept kan du justera styrkan efter din smak och storlek på koppen med Memo-funktionen.
 

Tryck och håll ner knappen du vill justera tills displayen visar ikonen Memo eller knappen börjar blinka. Maskinen startar programmeringsfasen och börjar brygga det valda kaffet. Stoppa processen genom att trycka på OK eller den knapp du programmerar. Det här beror på vilken espressomaskinsmodell du har.

Inställningar för aromstyrka

 

Om du vill ändra kaffestyrkan trycker du på knappen Aromstyrka eller vrider på kontrollvredet till en av böninställningarna. Det här varierar mellan olika maskiner.