1
Komma igång

Kom igång med Saeco-maskinen

Installera espressomaskinen och justera kaffets styrka och smak

 

Grattis! Du är nu stolt ägare av en Saeco-espressomaskin. Ta reda på hur du använder den för första gången och upptäck vilka inställningar du kan justera så att de passar dina önskemål.

Fyll på vatten-tanken och behållaren för kaffebönor 

 

Ta bort vattentanken och fyll den med färskt vatten upp till Max-nivån. Sedan fyller du behållaren för kaffebönor med de espressobönor du önskar.

Slå på espresso-maskinen

 

Sätt i den lilla kontakten i uttaget på baksidan av espressomaskinen och sätt sedan i huvudkontakten i ett vägguttag. Slå på huvudbrytaren till I (om sådan finns på maskinen).

Placera en kopp och tryck på Standby-knappen

 

Ställ en kopp under varmvattenpipen/ångröret för att samla upp vatten som rinner ut under starten.

 

Tryck på Standby-knappen för att slå på Saeco-espressomaskinen.

Starta förloppet

 

Displayen visar ikonen för att starta förloppet. Välj OK för att starta processen. Maskinen börjar fördela vatten. Om du vill ha mer information kan du gå till supportsidan för maskinen, där användarhandboken finns.

Förbereda, installera och aktivera AquaClean-filtret

 

På espressomaskiner som är kompatibla med AquaClean-filtret visas texten Installera eller aktivera AquaClean-filtret?


Förbered alltid AquaClean-filtret innan du använder det. Skaka det i 5 sekunder, sänk ner det upp och ner i en kanna med kallt vatten och vänta tills det inte kommer ut några luftbubblor.


Placera filtret i vattentanken och starta installationen. När installationen är klar visas ikonen AquaClean 100 % på displayen.

 

Sök efter namn eller produktnummer på espressomaskinen från Philips

Mer detaljerad information om hur du kommer igång med espressomaskinen från Philips finns bara några klickningar bort.

Instruktionsfilmer om att installera maskinen

Instruktionsfilmer om att justera inställningar

Inställningar för kvarnen

 

Du kan justera kvarninställningarna med vredet i behållaren för bönor. Från finmalet för en fyllig espresso till grovmalet för en mildare kaffesmak.

 

Justera bara kvarninställningarna när maskinen maler kaffebönor. Om du vill justera kvarnen ställer du en kopp under kaffepipen. Tryck på Espresso-knappen och när kvarnen börjar mala ändrar du inställningen med justeringsknappen.

Memo-inställningar

 

För varje kafferecept kan du justera styrkan efter din smak och storlek på koppen med Memo-funktionen.


Tryck och håll ner knappen du vill justera tills displayen visar ikonen Memo. Maskinen startar programmeringsfasen och börjar brygga det valda kaffet. Stoppa processen genom att trycka på OK eller den knapp du programmerar. Det här beror på vilken espressomaskinsmodell du har.

Inställningar för aromstyrka

 

Tryck på knappen Aromstyrka för att ändra kaffestyrkan. Varje gång du trycker på knappen Aromstyrka ändras aromstyrkan en nivå. Displayen visar vald styrka som bara sparas när du ändrar styrkan medan du brygger kaffe.

Menyinställningar

 

I menyn kan du justera olika inställningar på maskinen, t.ex. temperatur och standbytid.

 

Aktivera menyn och välj den inställning du vill justera. Välj till exempel den temperaturinställning du vill ha (Max/Med/Min) och spara den sedan.