1
Oneblade

Tack för att du registrerade din produkt

Produktregistreringen har just förlängt garantin med månader. Du har nu en garanti fram till {DATE}. En e-postbekräftelse har skickats till dig.

En e-postbekräftelse har skickats till dig.

Kontraktnummer:

Garantin går ut {date}

Registreringsuppgifter

Ange inköpsuppgifter

Philips värdesätter och respekterar din integritet. Mer information finns i

Sekretessmeddelande

Poster som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Här kan du hämta inköpsbeviset.
Ta bort filen
Filen överskrider den högsta tillåtna storleken eller så är det en ogiltig innehållstyp
Här kan du spara ditt inköpsbevis online om du skulle behöva aktivera garantin. Beviset ska vara ett kvitto i original som visar produktnamn och inköpsdatum.

Filformat som kan användas:
pdf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, png, bmp, txt, rtf

Maximal filstorlek:
4 MB
Överföring av inköpsbevis är inte kompatibelt med IE8/9-webbläsare.

Filöverföringen bearbetas...

Ändringarna du gjorde i dina registreringsuppgifter har sparats.

Inköpsbeviset överfördes utan fel

Det gick inte att överföra inköpsbeviset

Filen överskrider den högsta tillåtna storleken eller så är det en ogiltig innehållstyp

Ändringarna du gjorde i dina registreringsuppgifter har inte sparats.

Inköpsbeviset överfördes utan fel

Det gick inte att överföra inköpsbeviset

Filen överskrider den högsta tillåtna storleken eller så är det en ogiltig innehållstyp

Registreringsuppgifterna för produkten har sparats.

Inköpsbeviset överfördes utan fel

Det gick inte att överföra inköpsbeviset

Filen överskrider den högsta tillåtna storleken eller så är det en ogiltig innehållstyp

Registreringsuppgifterna för produkten har inte sparats.

Inköpsbeviset överfördes utan fel

Det gick inte att överföra inköpsbeviset

Filen överskrider den högsta tillåtna storleken eller så är det en ogiltig innehållstyp

Är du säker på att du vill ta bort produkten?

Du kommer att förlora all produktregistreringsdata för den här produkten och all rätt till väntande bonusar eller för att begära ersättning.

Ja, bekräfta Nej, avbryt

Den här produkten har inte tagits bort från din produktlista.

Programvarupaket: MediaManager + Server

Din personliga licensnyckel:
Om licensnyckeln ovan inte fungerar kan du be om en ny licensnyckel genom att klicka här. En användare får begära högst 5 nya licensnycklar för en produkt.

Ingen oanvänd licensnyckel hittades, och vi kan inte behandla din förfrågan.

Är du säker på att du vill fortsätta och inte delta i WIN-tävlingen?

Nej, gå tillbaka Ja, fortsätt

Det gick inte att ta bort inköpsbeviset