1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Luftrening

  Luftrening

  Renare luft för skolor, arbetsplatser med mera


  När alla funderar över hur man kan göra gemensamma utrymmen säkrare är det viktigt att vi vidtar åtgärder för att vara tillsammans på ett ansvarsfullt sätt

  Hitta din produkt

  Säkrare och friskare inomhusluft

   

  Avlägsnar 99,97 % av föroreningar inomhus, inklusive virus och allergener, för hälsosammare inomhusutrymmen*

  WiFi

  4000i-serien

   

  Luft som är fri från föroreningar och allergener på några minuter

  4000i-serien
  4000i-serien

  XL (158 m2)

  610 m3/h (CADR)

  WiFi

  3000i-serien

   

  Luft som är fri från föroreningar och allergener på några minuter

  4000i-serien
  4000i-serien

  L (135 m2)

  520 m3/h (CADR)

  2000-serien

   

  Allround-renare för medelstora utrymmen

  4000i-serien
  4000i-serien

  M/L (79 m2)

  333 m3/h (CADR)

  800-serien

   

  Kompakt och enkel luftrening

  4000i-serien
  4000i-serien

  S (49 m2)

  190 m3/h (CADR)

  Luftrenare

  *Partikel-CADR har testats på ett tredjepartslabb, i enlighet med GB/T8801-2015.

  **Rumsstorleken har beräknats enligt NRCC-5401 med cigarettrök, CADR testat i enlighet med GB/T8801-2015.

  ***Rumsstorleken har beräknats enligt GB/T8801-2015 med cigarettrök, CADR testat i enlighet med GB/T8801-2015.

  Impact

  Nu återgår vi till arbetet

   

  Medvetenheten om luftkvaliteten har ökat sedan pandemin men visste du att inomhusluften kan vara 2 till 5 gånger mer förorenad än utomhusluften? Med en luftrenare från Philips kan du komma tillbaka till arbetet och se till att eleverna, personalen och kunderna får tillgång till ren luft.

  Verksamheter inom:

  Skolor och universitet

  Skola och universitet

  Äldrevård

  Äldreboenden

  Kontor

  Kontor

  Hälsovård

  Hälsovård

  Hotellmiljöer

  Hotellmiljöer

  Restauranger

  Restauranger

  Hur Philips luftrenare kan hjälpa ditt företag

  Hur Philips luftrenare kan hjälpa ditt företag

  Covid-19 och andra virus

  Luftrenare kan bidra till att minska luftburna föroreningar, inklusive virus, på kontoret eller på arbetsplatsen

  Kvinna med munskydd

  Aerosolsmitta

  Världshälsoorganisationen (WHO) bekräftade att covid-19 också kan överföras via aerosoler.

   

  WHO anser att kontakt och droppar är de främsta smittovägarna för covid-19. Aerosolsmitta kan ske i särskilda miljöer, framför allt i trånga och otillräckligt ventilerade utrymmen där smittade personer tillbringar lång tid med andra, t.ex. restauranger.

  WHO

  Världshälsoorganisationen är ett specialiserat organ inom Förenta nationerna som ansvarar för internationell folkhälsa

  Bryta ned viruset

  Luftrenare

  Hur luftrenare fångar virus

   

  En luftrenare för inomhusbruk upptäcker och fångar upp föroreningar i luften, inklusive aerosoler som kan innehålla virus. Partiklarna fångas upp av fibrerna i HEPA NanoProtect-filtret och ren luft släpps ut i inomhusutrymmet igen.

  Vad är aerosoler?

   

  Aerosoler är fasta eller flytande partiklar med liten storlek (<5 mikrometer) som förblir luftburna under längre perioder och som kan bära på virus.

  Hur bidrar HEPA NanoProtect-filter i Philips luftrenare till att minska spridningen av virus?

   

  Philips luftrenare skapar cirkulation i inomhusmiljöer, vilket drar luft genom renarens filter och fångar in virus tillsammans med andra föroreningar som är så små som 0,003 mikrometer.

  Hur är aerosoler kopplade till virussmitta?

   

  Virus kan spridas från en smittad persons mun eller näsa i små flytande partiklar när personen hostar, nyser, talar eller andas. Dessa partiklar varierar i storlek från större andningsdroppar till mindre aerosoler.

  Vad händer med viruset när det har fångats av filtret?

   

  Viruset förlorar livskraft eftersom det inte finns någon värdcell i filtren.

  Airmid

  Oberoende Airmid Healthgroup med ackrediterat virologilaboratorium. Testad för 99,9 % borttagning av virus med H1N1-influensavirus.

  Oberoende studie

  Oberoende studie

  Våra luftrenare har genomgått oberoende tester i skolor och visat på effektiv borttagning av aerosoler

   

  En oberoende studie från Goethe-universitetet i Frankfurt, Tyskland, visade att användningen av bärbara luftrenare kan bidra till att minska aerosolnivåerna i ett klassrum. Baserat på resultaten i experimenten och den efterföljande teoretiska modelleringen drar utredarna slutsatsen att luftrenare är en viktig ytterligare försiktighetsåtgärd.

  CADR

  Vad CADR innebär för ditt hem

  Luftreningshastigheten (Clean Air Delivery Rate) är den globala standarden för mätning av hur mycket luft (m3) en renare kan rengöra under en viss tid. Ju högre CADR, desto snabbare rening.

   

  Luftflödet mäter endast vindhastigheten, så det visar bara hur mycket luft som kommer ut. Det luftflödet inte berättar för oss är hur ren den luften är. Därför är CADR rätt mått att använda när du väljer luftrenare.

  Med luftrenare som har CADR 500

  Med luftrenare som har CADR 500

  Med luftrenare som har CADR 100

  Med luftrenare som har CADR 100

  Utan renare

  Utan renare

  Diagram
  Arbetsplats

  Diskret

  Tyst, så att du kan fokusera på ditt arbete

   

  I viloläge arbetar luftrenaren nästan helt tyst så att du kan koncentrera dig på ditt arbete.

  Philips luftrenare

  Lite underhåll

  Lätt att

  byta ut filter

   

  Philips luftrenare visar ett meddelande när filtret behöver bytas. Det går snabbt och enkelt och de håller i upp till tre år.

  Friskrivning: Den rekommenderade livslängden för enheten baseras på en teoretisk beräkning av genomsnittliga regionala värden för skadliga luftpartiklar utomhus och daglig användning av luftrenaren i 16 timmar i automatiskt läge.

  Inställning

  Funktionslägen

  Välj inställning

   

  Philips luftrenare har ett antal hastighetsinställningar som passar just din miljö eller dina behov. De använder också samma mängd energi som en vanlig glödlampa, så att du kan använda dem dygnet runt.

  Forskning

  Vetenskap och innovation

   

  Med ett team på över 100 forskare, läkare och ingenjörer som arbetar med luftrening har Philips många års erfarenhet inom hälsoteknik och har blivit en av de globala ledarna inom luftrenare.

  *Källa: Euromonitor International Ltd; Consumer Appliances 2020 ed; ”leading” defined as top 10 brands by volume sales; 2019 data.

  Hur renaren fungerar

  Hur renaren fungerar

  Allergiexperter

  Allergiexperter

  Oberoende
  testat och certifierat

  Airmid

  Airmid Healthgroup med ackrediterat virologilaboratorium

  Testad för 99,9 % borttagning av virus med H1N1-influensavirus.

  ECARF

  European Center for Allergy Research Foundation

  Certifierad som allergivänlig. Philips luftrenare passar behoven

  för personer med allergier.

  iUTA

  iUTA:s forskningsinstitut

  Testad för 99,97 % filtrering av nanopartiklar, vid 0,003 mikrometer.

  Pressmeddelanden om
  Philips luftrenare

  Skola

  Philips luftrenare: förbättrad luftkvalitet i hem, skolor och kontor

   

  Efter den snabba ökningen och globala spridningen av covid-19-pandemin har inomhusluftens kvalitet fått en ny dimension. Allt fler människor blir nu medvetna om kvaliteten på den luft de andas, oavsett om de är hemma, på kontoret eller i skolan. Förutom åtgärder för att förebygga covid-19, som social distansering, användning av munskydd och noggrann personlig hygien, kan luftrenare vara en effektiv del av skyddsplanen för att minska smittan som sker via andningsdroppar. Hälsoföretaget Philips erbjuder olika luftrenare, beroende på rummets storlek och krav, som filtrerar virus, bakterier, allergener och damm.

  Aerosol

  Dokument från Society for Aerosol Research

   

  Society for Aerosol Research har publicerat ett dokument med 185 internationella experter 5 för att tydligt illustrera och förklara termen ”aerosol” 6 , som för närvarande används så ofta, 6 samt relevanta aerosolprocesser. GAeF bidrar således till att hantera pandemin som orsakas av SARS-CoV-2-viruset genom att bidra till bättre förståelse av möjliga överföringsvägar. Som en del av denna forskning har aerosolöverföring diskuterats som en viktig infektionsväg under längre tid, utöver beröringssmitta och droppsmitta.

  Home

  Innovationsinsatser för att förbättra leverans av ren luft i hem, på kontor och i skolor

   

  Man har i många år kunnat se att allt fler blir medvetna om inomhusluftens kvalitet. Människor tänker mer på luften de andas, oavsett om det är hemma, på jobbet eller i skolan. Den snabba ökningen och globala spridningen av covid-19-pandemin 2020 ökade denna medvetenhet.

  Support

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Hur fungerar Philips luftrenare?

  En luftrenare cirkulerar inomhusluften (en kombination av motor och fläkt), upptäcker PM2,5 och reagerar på föroreningarna i luften och filtrerar den förorenade luften via ett filtreringssystem som fångar upp fint damm, allergener, virus, bakterier, skadliga gaser osv. Den här arbetscykeln upprepas allteftersom inomhusluften återcirkuleras av luftrenarens luftflöde och därför är det väldigt viktigt att luftrenaren har ett högt luftflöde för att kunna hålla luften ren.

  Vad betyder CADR?

  CADR står för Clean Air Delivery Rate (luftreningshastighet) och är mängden ren luft i kubikmeter per timme som vi mäter som en kombination av luftflöde och filtereffektivitet. CADR hjälper dig att förstå hur snabbt en luftrenare kan rengöra ett rum. Högre CADR i ett rum kan leda till snabbare rengöring och därmed en lägre koncentration av föroreningar i luften.

  Vad är ett NanoProtect HEPA-filter och vilka fördelar har det?

  HEPA-filter (High-Efficiency Particulate Air) består av en matta av slumpmässigt arrangerade fibrer. HEPA-filter är utformade för att passa en mängd olika partikelstorlekar. Dessa partiklar fångas upp och staplas ovanpå fibern. Philips luftrenare använder NanoProtect HEPA-filter. Dessa filter ger 99,97 % partikelseparation vid 0,3 µm (0,3 µm är den uppskattade partikelstorleken med störst penetration för NanoProtect HEPA). NanoProtect HEPA använder en kombination av mekanisk och elektrostatisk filtrering, där de större partiklarna fångas upp av mekanisk verkan och de mindre partiklarna fångas upp av elektrostatisk verkan. Den här filterkonstruktionen ger optimal storlek, bättre luftcirkulation och högre hastighet för luftrening.

  Vad är kopplingen mellan 99,97 % och 0,003 nm (nanometer)?

  99,97 % kopplas vanligen till 0,3 μm som en ofta använd filterspecifikation, vilket är HEPA-kravet som specificerats av globala standarder. Philips luftrenare visar upp en effektivitet på 99,97 % även för mindre partiklar. Våra produkter testas mot 0,003 μm, vilket är den minsta tillgängliga partikeln, och visar hög effektivitet med 99,97 % filtrering.

  Varför är det viktigt att luftrenare optimeras för hög CADR?

  Philips luftrenare har utformats för att ge bästa möjliga luftreningsprestanda för verkliga konsumentsituationer i vardagen. De är avsedda för inomhusbruk på platser med hög aktivitet, t.ex. i kök och vardagsrum hemma, i skolor, i klassrum, på arbetsplatsen, i restauranger, i detaljhandelsbutiker osv. För att få bästa prestanda måste en luftrenare ge en hög grad av luftrening (mätt enligt CADR i enlighet med branschstandarder). På Philips optimerar vi våra produkter för att uppnå en högre CADR-nivå i syfte att öka skyddet mot farliga små partiklar, allergener och aerosoler som innehåller virus. CADR står för Clean Air Delivery Rate (luftreningshastighet) och är en direkt funktion av filtrets effektivitet och luftflöde.

   

  Filtrets verkningsgrad mäts som partikelavskiljningens fraktion vid en viss partikelstorlek. På Philips mäter vi filtrets effektivitet ned till 0,3 µm (uppskattad svåraste partikelstorlek) och ned till 0,003 µm (minsta mätbara partikelstorlek). Luftflödet mäts genom luftens flöde genom filtret och maximeras när motståndet mot luftflödet genom filtret är mindre.

  Uppfyller Philips NanoProtect HEPA-filter HEPA 13- eller HEPA 14-standarderna?

  HEPA-13/H13 är en välkänd branschstandard för luftfilter som följer EU-standarden EN1822. Certifierade HEPA-13-filter garanterar 99,95 % luftrening av de svåraste partiklarna att filtrera (MPPS, enligt europeisk standard). MPPS står för ”mest genomträngande partikelstorlek”, med andra ord är detta den svåraste partikelstorleken för alla filter att filtrera (inte nödvändigtvis den minsta partikelstorleken). HEPA-13-standarden har dock vissa viktiga begränsningar. En av dem är att den inte tar hänsyn till luftreningstakten (mätt enligt CADR i enlighet med branschstandarder), som förmodligen är mycket viktigare i verkliga konsumentsituationer i vardagen.

   

  NanoProtect HEPA-filter från Philips ger en filtereffektivitet på 99,97 % vid 0,3 µm. Ju högre luftrengöringshastigheten (CADR) är, desto bättre är skyddet mot farliga små partiklar, allergener och virusaerosoler. Därför förväntas NanoProtect HEPA-filter göra ett bättre jobb i verkliga konsumentsituationer i vardagen än konventionella HEPA-13-certifierade filter. De rengör luften snabbare med en mer optimal storlek, lägre energiförbrukning och lägre materialkostnader och sänker därmed den totala ägandekostnaden för våra konsumenter.

  Kan Philips luftrenare användas utanför hemmet?

  Philips luftrenare är konstruerade och tillverkade i enlighet med alla säkerhetsföreskrifter och standarder (IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-65). De kan användas på ett säkert sätt på många olika platser inomhus, till exempel B. hemma, på kontor, i skolor eller hos tandläkare. Läs användarhandboken till varje produkt för att få information om optimal användning.

  Hur kasserar jag Philips-filtret?

  Vi rekommenderar att du placerar filtret i en engångspåse och följer normal praxis. Tvätta sedan händerna i minst 20 sekunder och följ råd från lokala hälsovårdsmyndigheter om hur du ska hantera potentiellt infekterade ytor.

  Vi rekommenderar även att du tvättar händerna i 20 sekunder när du rengör filtret.

  Kan Philips luftrenare köras kontinuerligt?

  Philips produkter testas noggrant innan de når marknaden. Philips testar livslängd och hållbarhet. Philips luftrenare har testats och godkänts för kontinuerlig användning inomhus i tre år.

  Hållbarheten för filter i Philips luftrenare beror på den miljö där det används. För optimala prestanda bör Philips NanoProtect HEPA-filter bytas ut så snart användaren får ett meddelande om att byta filter via enheten eller Clean Home +-appen (för Philips luftrenare med appstyrning). Mer information finns i användarhandboken och på garantikortet. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Philips kundtjänst.

  Få support för din
  luftrenare

  Reparation

  Få support för den här produkten

  Tillbehör

  Ta reda på vilket filter som passar din renare

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp i Philips webbutik.*

  Exklusiva medlemserbjudanden och tidig tillgång till försäljning.

  Nyheter om produktlanseringar och tips för en hälsosam livsstil.

  *

  Jag vill få marknadsföringskommunikation baserat på mina preferenser och mitt beteende, om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan när som helst avregistrera mig!

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.