1
Produkter

Wake-up Light

docka för iPhone/iPod HF3490/60

Felsökning

Radion i min Wake-up Light fungerar inte

Den inbyggda digitalradion i Wake-up Light väcker dig med din favoritmusik eller nya kanaler varje dag.
Om det är inte fungerar kontrollerar du följande:

Volym

Volymen kan ha ställts in på nivå 0. I så fall ökar du ljudnivån.

Problemet kvarstår

Kontakta oss.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3490/60 .

Övriga tillhörande problem
Felsökning
Funktion(1)
Indikatorlampor(1)

Är detta inte det du söker efter?