1
Philips Air Combi

Filter- och skötselguide

Ta hand om din Philips Air Combi för ren inomhusluft och optimal luftfuktighet

Rengöra förfiltret och avkalka befuktningsfiltret

När filterlampan tänds (Clean 1/3) är det dags att rengöra förfiltret. Om befuktningsfunktionen har använts skall även luftrenarens befuktningsfilter avkalkas. Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret minst en gång i månaden för att hålla dem i ett hygieniskt skick.

Så rengör du förfiltret på din Philips Air Combi


Gör så här:

1. Ta bort panelen
2. Tryck ned klämmorna och avlägsna förfiltret
3. Rengör förfiltret under rinnande vatten (använd en mjuk borste för att borsta bort damm och smuts)
4. Lufttorka förfiltret - Obs! Se till att förfiltret är helt torrt. Om det fortfarande är blött kan bakterier föröka sig i den och förkorta förfiltrets livslängd.

5. Placera tillbaka förfiltret och panelen
6. Återställ filtrets livstidsräknare (se nedan)

Philips Air Combi - Förfilter

Så avkalkar du befuktningsfiltret på din Philips Air Combi


Gör så här:

1. Blanda vit ättika med en lika stor mängd kranvatten i en behållare som är tillräckligt stor för att blötlägga befuktningsfiltret

2. Låt befuktningsfiltret ligga i lösningen i en timme

3. Skölj befuktningsfiltret under rinnande vatten. Se till så att både fram- och baksidan sköljs ordentligt

4. Låt befuktningsfiltret lufttorka

5. Återställ filtrets livstidsräknare (se nedan)

Philips Air Combi - Avkalka befuktningsfilter

Återställa filtrets livstidsräknare

Varje gång du rengör, avkalkar eller byter filter är det viktigt att du även återställer filtrets livstidsräknare. Det här gör att apparaten kan synkroniseras med filtrets livslängd. Tryck och håll ned återställningsknappen i 3 sekunder för att återställa.  

Återställa

Filter till din Philips Air Combi

Läs mer om
Philips Air Combi

Har du andra luftvårdsprodukter från Philips?

Välj din produkt för filter- och skötselråd