1
Philips Luftrenare

Filter- och skötselguide

Ta hand om din luftrenare från Philips för optimal prestanda och ren inomhusluft

Så rengör du luftrenarens förfilter

När skärmen blinkar och visar F0 betyder det att förfiltret behöver rengöras på din luftrenare.

Gör så här:

1. Ta bort panelen
2. Tryck ned klämmorna och avlägsna förfiltret
3. Rengör förfiltret under rinnande vatten (använd en mjuk borste för att borsta bort damm och smuts)
4. Lufttorka förfiltret - Obs! Se till att förfiltret är helt torrt. Om det fortfarande är blött kan bakterier föröka sig i den och förkorta förfiltrets livslängd.

5. Placera tillbaka förfiltret och panelen
6. Tryck på och håll ned återställningsknappen i 3 sekunder för att återställa förfiltrets rengöringstid

F0 - Philips Luftrenare - Rengöra förfilter

Byta filter

Healthy Air Protect Lock

Philips Luftrenare är utrustad med ett Healthy Air Protect Lock som ser till att luftreningsfiltren är i optimalt skick när luftrenaren används. När filtren nästan har förbrukats helt visas filterkoden (A3 och C7) på skärmen och indikerar att det är dags att byta ut filtren.

 

Om filtren inte byts ut inom 14 dagar låser sig luftrenaren.

C7 - Philips Luftrenare - Byta filter

Så byter du luftrenarens aktiva kolfilter

När skärmen blinkar och visar filterkoden A3 så är det dags att byta ut luftrenarens aktiva kolfilter.

 

Gör så här:

1. Ta bort panelen

2. Tryck ned klämmorna och avlägsna förfiltret

3. Ta bort det förbrukade aktiva kolfiltret och släng

4. Ersätt med det nya filtret

5. Sätt tillbaka förfiltret och panelen

6. Tryck på och håll ned återställningsknappen i 3 sekunder för att återställa räknaren för förbrukningstid.

C7 - Philips Luftrenare - Byta partikelfilter

Så byter du luftrenarens partikelfilter

När skärmen blinkar och visar filterkoden C7 så är det dags att byta ut luftrenarens partikelfilter.

 

Gör så här:

1. Ta bort panelen

2. Avlägsna förfiltret samt det aktiva kolfiltret

3. Ta bort det förbrukade partikelfiltret och släng

4. Ersätt med det nya filtret

5. Sätt tillbaka det aktiva kolfiltret, förfiltret och panelen

6. Tryck på och håll ned återställningsknappen i 3 sekunder för att återställa räknaren för förbrukningstid

Filter till din luftrenare

Läs mer om
Philips Luftrenare

Har du andra luftvårdsprodukter från Philips?

Välj din produkt för filter- och skötselråd