1
Philips Luftfuktare

Filter- och skötselguide

Ta hand om din luftfuktare från Philips för
optimal prestanda och luftfuktighet

Philips Luftfuktare - Fylla vattentank

Så fyller du vattentanken

 

1. Stäng av luftfuktaren och dra ur kontakten

2. Fyll tanken med kallt kranvatten

3. Fyll med kallt vatten

4. Placera tillbaka den övre enheten på vattentanken

Philips Luftfuktare - Rengöra vattentanken

Så rengör du luftfuktarens
in- och utsida

Rengör luftfuktarens in- och utsida för att undvika att damm ska samlas. Rengör även vattentanken varje vecka för att hålla den hygienisk.

 

1. Stäng av och koppla ut luftfuktaren

2. Lyft ur filterstödet

3. Fyll vattentanken till 1/3 med vatten

4. Tillsätt milt diskmedel

5. Rengör vattentankens in- och utsida med en mjuk trasa

6. Skölj ordentligt och sätt tillbaka alla delar

Philips Luftfuktare - Så rengör du befuktningsveken

Så rengör du luftfuktarens
in- och utsida

Rengör luftfuktarens in- och utsida för att undvika att damm ska samlas. Rengör även vattentanken varje vecka för att hålla den hygienisk.

 

1. Stäng av och koppla ut luftfuktaren

2. Lyft ur filterstödet

3. Fyll vattentanken till 1/3 med vatten

4. Tillsätt milt diskmedel

5. Rengör vattentankens in- och utsida med en mjuk trasa

6. Skölj ordentligt och sätt tillbaka alla delar

Philips Luftfuktare - Byta befuktningsveke

Så byter du befuktningsveken

Byt ut befuktningsfiltret var tredje månad för optimal prestanda. Om filtret är i bra skick kan du använda det under en längre tid. Se till att byta ut befuktningsfiltret minst en gång per år.
 

1. Stäng av och koppla ut luftfuktaren

2. Lyft ur filterstödet och släng befuktningsveken

3. Placera den nya befuktningsveken på filterstödet

4. Montera ihop enheten

 

Läs mer om
Philips Luftfuktare

Har du andra luftvårdsprodukter från Philips?

Välj din produkt för filter- och skötselråd