1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Philips Saeco-espressomaskinen avger ett konstigt ljud

Hör du ett ovanligt ljud när du använder din Philips Saeco-espressomaskin? Ta reda på vad som kan orsaka det här ljudet och hur du åtgärdar det.

AquaClean-filtret inte är korrekt installerat

AquaClean-filtret måste förberedas innan det placeras i vattentanken. Om det inte görs kan luft dras in i stället för vatten. Förbered och installera AquaClean-filtret i Philips Saeco-espressomaskinen genom att följa anvisningarna nedan.

 1. Ta bort AquaClean-filtret från vattentanken
 2. Skaka filtret i cirka 5 sekunder
 3. Sänk ned filtret upp och ned i en behållare med kallt vatten och vänta tills inga luftbubblor kommer ut ur filtret
 4. Sätt tillbaka AquaClean-filtret i vattentanken och se till att det sitter säkert på plats
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

Kaffetratten är blockerad

Kontrollera om kaffesump blockerar kaffetratten. I så fall rensar du kaffetratten med handtaget till en sked på följande sätt:

 1. Stäng av espressomaskinen och vänta tills du inte hör något ljud (detta kan ta upp till 20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned Obs! Viss kraft kan krävas
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

För att förhindra att kaffetratten blir blockerad igen ska du undvika att spilla vatten i behållaren för kaffebönor.

beansinwatertank.jpg
Play Pause

Kaffebönor har fastnat under vattentanken

Kontrollera om kaffebönor sitter fast under vattentanken. Ta bort alla kaffebönor på följande sätt:

 1. Ta bort vattentanken
 2. Ta bort eventuella bönor längst ned i vattentankens fack
 3. Sätt tillbaka vattentanken
 4. Starta om maskinen genom att stänga av och sätta på den igen

Kafferester runt behållaren för kaffebönor (endast GranBaristo- och Moltio-modeller)

Ta bort alla kafferester i och runt behållaren för kaffebönor på följande sätt:

 1. Ta ut behållaren för kaffebönor ur espressomaskinen
 2. Ta isär behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna
 3. Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en trasa
Play Pause

Bryggruppen är smutsig

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (detta kan ta upp till 20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten. Särskilt det runda filtret i bryggenheten
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord (se den här videon för anvisningar)
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på apparaten

Obs! Om bryggruppen ska rengöras grundligt rekommenderar vi att du använder Saeco-tabletten CA6704 för borttagning av kaffeolja.

Play Pause

Malningsinställningen är inställd på fin malning

Prova att använda en grövre malning genom att justera malningsinställningarna. Du kan justera malningsinställningarna med vredet inuti behållaren för kaffebönor. Se till att du endast justerar malningsinställningarna när espressomaskinen maler.

 1. Sätt en kopp under kaffepipen
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp kaffe
 3. När kvarnen börjar mala placerar du nyckeln för kvarnjustering på kvarnens justeringsvred
 4. Tryck vredet nedåt med nyckeln för kvarnjustering och justera inställningen genom att vrida det ett snäpp åt höger eller vänster
Play Pause

Kalkavlagringar blockerar vattenkretsen

Avkalka din Philips Saeco-espressomaskin minst en gång i månaden för att hålla apparaten fri från kalkavlagringar. Det gör att du får bättre smak, temperatur och ljud från din Philips Saeco-espressomaskin.

Löste inte de här tipsen problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.