0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Så här kalkar du av Saeco Moltio espressobryggaren

  Publicerad på 2021-07-04

  Att avkalka Saeco Moltio espressobryggaren bidrar till att den hålls i bra skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler.
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet.
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika.

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan.
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen.
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall).
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall).
  • För maskiner med en mjölkkanna: Fyll mjölkkannan med rent vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen.
  avkalkningsförberedelse

  Hjälpfilm om avkalkning

  YouTube-film

  Play Pause

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 1–4

  1) Tryck på knappen MENU och välj symbolen AVKALKNING. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningsprocessen.

  2) Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret.

  3) Ta bort vattentanken. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.

  4) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

  avkalkningsprocess

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 5–9

  5) Ställ en skål under mjölkkannans rör och urtappningsröret.

  6) För modeller med en mjölkkanna: Sätt in mjölkkannan fylld till hälften med vatten och dra ut mjölkkannans rör till höger upp till ikonen för mjölkskumning.

  7) Tryck på knappen ESPRESSO eller COFFEE för att starta avkalkningen.

  8) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter.

  9) När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen INGET VATTEN i teckenfönstret.

  symbol för tom vattentank

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 10–11

  10) Rengör vattentanken ordentligt, fyll den med rent vatten till MAX- eller CALC CLEAN-linjen och sätt tillbaka den.

  11) Symbolen för starta sköljning visas i teckenfönstret.

  symbol för sköljning

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 12–14

  12) För maskiner med en mjölkkanna: Töm mjölkkannan, fyll den med vatten upp till min-nivån och sätt tillbaka den. Dra ut mjölkkannans rör till höger upp till ikonen för mjölkskumning.

  13) Sätt tillbaka skålen. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta maskinens första sköljning.

  14) När symbolen INGET VATTEN visas i teckenfönstret fyller du på vattentanken med rent vatten till MAX- eller CALC CLEAN-linjen. Sätt in vattentanken och tryck på knappen ESPRESSO för att starta den andra sköljningen.

  symbol för tom vattentank

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 15–18

  15) Teckenfönstret visar symbolen för klar när sköljningen har slutförts. Tryck på knappen CAPPUCCINO eller MENU för att avsluta avkalkningsprocessen.
  Viktig anmärkning: Om symbolen för tom vattentank visas i teckenfönstret i stället för symbolen för klar har du inte fyllt upp vattentanken ända till MAX- eller CALC CLEAN-nivån. Fyll på vattentanken till MAX-nivån och genomför ytterligare en sköljning. Upprepa steg 13 tills symbolen för klar visas. Du kan behöva göra detta flera gånger innan symbolen för klar visas.

  16) Maskinen förbereder kretsen automatiskt. Om maskinen inte startar processen automatiskt trycker du på knappen ESPRESSO för att förbereda kretsen.

  17) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

  18) Skölj mjölkkannan.

  19) Maskinen är nu klar att användas.

  förbereda kretsen

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8768/21 , HD8769/01 , HD8768/01 .

  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.