0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Så här kalkar du av Saeco Xsmall-espressomaskinen

  Publicerad på 2021-07-04

  Rätt avkalkningsprocedur för Saeco Xsmall beror på typ av espressomaskin och serienummer. Läs vidare för information om procedur att följa.

  Fastställ vilken avkalkningsprocedur som är tillämplig för din Xsmall-maskin

  Vilken avkalkningsprocedur som ska följas beror på din maskins typ och serienummer.

  Typ och serienummer anges på etiketten på insidan av serviceluckan.

  För maskintyp: HD8743‒HD8747 och RI8743‒RI8747 samt ett serienummer mellan TW901241438213 och TW901434485351.
  Följ avkalkningsprocedursversion Xsmall 1:

  För maskintyp: HD8743‒HD8747 och RI8743‒RI8747 plus ett serienummer lägre än TW901241438213 eller högre än TW901434485351.
  Följ avkalkningsprocedursversion Xsmall 2:

  För maskintyp: HD8644‒HD8647.
  Följ avkalkningsprocedursversion Xsmall 3:

  För maskintyp: HD8642‒HD8643.
  Följ avkalkningsprocedursversion Xsmall 4:

  Innan du börjar avkalka

  Den fullständiga avkalkningsproceduren tar cirka 30 minuter, och består av en avkalkningscykel och sköljningscykler När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet.

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta ut vattenfiltret INTENZA+ ur vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-mjölkskummaren/Cappuccinatore-mjölkskummaren/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)

  Xsmall-avkalkningsprocedur 1

  För maskintyp: HD8743‒HD8747 och RI8743‒RI8747 plus ett serienummer mellan TW901241438213 och TW901434485351.

  När processen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet utan avbrott. Om maskinen kopplas från avbryts inte processen.
  Om du inte kan slutföra avkalkningsproceduren kopplar du från maskinen, ställer in kontrollvredet i läget BÖNA och slår på maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen. Maskinen startar avkalkningsprocessen från steg 6 automatiskt. Fortsätt därifrån och låt avkalkningsprocessen genomföras ända till slutet.

  Avkalkningsprocess

  1) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.
  2) Stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen.
  3) Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.
  4) Ställ en stor behållare under varmvatten-/ångröret.
  5) Håll knapparna ESPRESSO och COFFEE intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. Den röda utropsteckenlampan börjar blinka snabbt, och fortsätter att blinka under hela avkalkningsprocessen.
  6) Maskinen börjar tappa ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Vänta tills den gröna lampan för två koppar tänds.

  Obs! Om du inte har stängt av maskinen innan du håller de två knapparna intryckta kommer den att börja mata ut kaffe i stället för att starta avkalkningen. Om så är fallet börjar du om med steg 2.

  7) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
  8) Efter cirka en minut börjar maskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 15 minuter.
  9) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds.
  10) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.

  Sköljning

  11) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.
  12) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen förbereder de inre kretsarna.
  13) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.
  14) Maskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret.
  15) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen tappar nu ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom.
  16) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds.

  Andra sköljningscykeln

  17) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.
  18) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.
  19) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
  20) Maskinen tappar ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom.
  21) Efter det stängs maskinen av. Den röda utropsteckenlampan släcks. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.
  22) Skölj av droppbrickan och sätt tillbaka den. Sätt tillbaka pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren och INTENZA+-vattenfiltret (i förekommande fall).
  23) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.
  24) För att göra kaffe slår du på maskinen.

  Xsmall-avkalkningsprocedur 2

  För maskintyp: HD8743‒HD8747 och RI8743‒RI8747 plus ett serienummer lägre än TW901241438213 eller högre än TW901434485351.

  Avkalkningsprocess:

  Se till att apparaten är och att kontrollvredet är inställt på mittläget BÖNA.
  2) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.
  3) Ställ en stor behållare under varmvatten-/ångröret.
  4) Vrid kontrollvredet till läget VARMVATTEN och mata ut 2–3 koppar med vatten (cirka 150 ml). Stoppa utmatningen genom att vrida tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA.
  5) Låt avkalkningslösningen verka i 10 minuter.
  6) Vrid kontrollvredet till läget VARMVATTEN och mata ut 2–3 koppar med vatten (cirka 150 ml). Stoppa utmatningen genom att vrida tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA.
  7) Låt avkalkningslösningen verka i tre minuter.
  8) Upprepa steg 6 och 7 tills det inte finns någon avkalkningslösning kvar i vattentanken och lampan för inget vatten lyser med ett fast sken.

  Första sköljningscykeln

  9) När lampan för inget vatten lyser med ett fast sken vrider du tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA. Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån.
  10) Töm behållaren som används för att samla upp vätskan som kommer ut ur maskinen och placera den under varmvatten-/ångröret.
  11) Vrid inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Maskinens sköljningscykel startar. Låt vattnet rinna tills det inte finns något vatten kvar i vattentanken och lampan för inget vatten lyser med ett fast sken.
  12) Vrid tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA.

  Andra sköljningscykeln

  13) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Töm behållaren som används för att samla vätskan som kommer ut ur maskinen och placera den under ångröret.
  14) Sätt en kopp under urtappningspipen och brygg en kaffe. Tryck på och släpp knappen ESPRESSO. Maskinen börjar brygga kaffe. Vänta tills bryggningen är klar och ta bort koppen.
  15) Ställ behållaren under varmvatten-/ångröret.
  16) Vrid inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Låt vattnet rinna tills det inte finns något vatten kvar i vattentanken och lampan för inget vatten lyser med ett fast sken.
  17) Vrid tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA.
  18) Skölj av droppbrickan och sätt tillbaka den. Sätt tillbaka pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren och INTENZA+-vattenfiltret (i förekommande fall).
  19) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

  Xsmall-avkalkningsprocedur 3

  För maskintyp: HD8644‒HD8647 med kontrollvredet.

  1) Stäng av maskinen.
  2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.
  3) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.
  4) Ställ en stor behållare under ång-/vattenröret.
  5) Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.
  6) Håll knapparna ESPRESSO och COFFEE intryckta samtidigt i fem sekunder.
  Maskinen tappar ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Den orangefärgade avkalkningslampan börjar att blinka långsamt och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.

  7) När den gröna lampan för två koppar lyser med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Efter cirka en minut börjar maskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 15 minuter.
  8) När den gröna lampan för två koppar blinkar långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Lampan för två koppar släcks och den röda lampan för inget vatten börjar lysa med ett fast sken.
  9) Ta bort och töm behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.
  10) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.
  11) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen genomför en kort förberedelse av kretsen.
  12) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Maskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret.
  13) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen tappar nu ut från ång-/vattenröret.
  14) När sköljningen har slutförts släcks den orangea lampan för avkalkning och utropsteckenlampan börjar blinka. Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.
  15) Den gröna standby-lampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.
  16) Maskinen är klar att användas.

  Xsmall-avkalkningsprocedur 4

  För maskintyp: HD8644‒HD8647 utan kontrollvrede.

  1. Stäng av maskinen.
  2. Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.
  3. Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.
  4. Ställ en stor behållare under kaffeurtappningsröret.
  5. Håll knappen ESPRESSO intryckt i fem sekunder. Den orangea lampan för avkalkning börjar blinka långsamt, och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.
  6. Maskinen tappar ut i flera omgångar med intervall på en minut via kaffeurtappningsröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 20 minuter.
  7. När den röda lampan för inget vatten tänds tar du bort och tömmer behållaren och droppbrickan och sätter tillbaka dem.
  8. Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.
  9. Maskinen börjar tappa ut vatten genom kaffeurtappningsröret. Den orangea lampan för avkalkning blinkar dubbelt så fort under hela sköljningen.
  10. När sköljningen har slutförts släcks den orangea avkalkningslampan och den gröna standbylampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.
  11. Bryggaren är redo att användas.
  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.