Consumer
Produkter
3100 series Automatisk espressomaskin

3100 series Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean EP3550/00

Felsökning

Så här programmerar du Philips/Saeco espressobryggaren

Du kan enkelt programmera Philips/Saeco espressobryggaren med hjälp av minnesfunktionen. Läs vidare och lär dig hur.

Allmän beskrivning av hur du använder minnesfunktionen

  1. Håll den knapp du vill justera intryckt tills teckenfönstret visar minnesfunktionens ikon eller knappen börjar blinka
  2. Maskinen går in i programmeringsfasen och börjar brygga det valda kaffet
  3. Stoppa processen genom att trycka på knappen OK eller på den knapp som programmeras. Det beror på espressobryggarens modell
Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8977/01 , HD8916/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8327/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.