1
Produkter

Saeco Brita Intenza+-vattenfilterpatron

för Saeco-espressomaskiner, Förbättrar kaffesmaken, Skyddar mot kalkavlagringar, Byt ut varannan månad CA6702/00

Felsökning

Så här kalkar du av Saeco Intelia espressobryggaren

Att avkalka Saeco Intelia espressobryggaren bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

Innan du påbörjar avkalkningen

 • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler
 • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
 • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika

Innan du börjar:

 • Töm droppbrickan
 • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
 • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall)
 • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)
 • För maskiner med en mjölkkanna: Sätt in mjölkkannan fylld med rent vatten upp till MIN-nivån

Avkalkningsinstruktioner för Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus

 1. Öppna menyn genom att trycka på MENU och välj sedan CALC CLEAN. För maskiner som saknar MENU-knapp: Tryck på knappen CALC CLEAN för att öppna menyn och välj CALC CLEAN
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen. Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret
 3. Ta bort vattentanken och häll hela flaskan av Saecos avkalkningslösning i vattentanken
 4. Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen
 5. För maskiner som har en mjölkkanna: Se till att mjölkkannan är insatt och att mjölkurtappningsröret är i urtappningsläget
 6. Placera en stor skål under ångröret (1 liter)
 7. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen
 8. Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet
 9. När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret
 10. Rengör vattentanken ordentligt och fyll den med rent vatten till MAX-nivån
 11. När du har satt in vattentanken med rent vatten visas symbolen för start i teckenfönstret. Tryck på knappen ESPRESSO. Maskinen påbörjar sköljningen
 12. När symbolen för tom vattentank visas i teckenfönstret fyller du på vattentanken med rent vatten till MAX-nivån. Sätt in vattentanken i maskinen och tryck på knappen ESPRESSO igen för att fortsätta
 13. Upprepa steg 11 om symbolen för tom vattentank inte försvinner
 14. När sköljningen är klar visas End i teckenfönstret. Tryck på kaffeknappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO för att avsluta avkalkningsprocessen
 15. Maskinen förbereder automatiskt kretsen, värmer upp och utför den automatiska självrengöringen som förberedelse inför bryggning
 16. Töm och skölj av droppbrickan. Maskinen kan nu återigen brygga kaffe

Avkalkningsinstruktioner för Intelia DeLuxe

 1. Tryck på knappen MENU och välj START CALC CLEAN med knappen OK
 2. För maskiner med en mjölkkanna: Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten och att vrida mjölkkannans rör till läget I
 3. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken
 4. Fyll på vattentanken med rent kranvatten till CALC CLEAN-linjen
 5. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen
 6. Placera en skål under ång-/varmvattensröret och urtappningsröret. För maskiner med en mjölkkanna: Placera skålen under urtappningsröret för kaffe och mjölk
 7. Tryck på knappen OK för att starta avkalkningen
 8. Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter
  Obs! Du kan pausa avkalkningen genom att trycka på ESC-knappen. Om du vill återuppta trycker du på knappen OK
 9. När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret
 10. Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Sköljningssymbolen (två vattendroppar) visas i teckenfönstret
 11. Sätt tillbaka skålen
 12. Tryck på knappen OK. Maskinen påbörjar sköljningen
 13. När symbolen för tom vattentank visas, sköljer du vattentanken och fyller den med rent vatten upp till MAX-nivån. Skjut in vattentanken i maskinen igen
 14. Tryck på knappen OK för att avsluta CALC CLEAN
 15. Maskinen värmer upp och genomför den automatiska sköljcykeln

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: CA6702/00 , CA6700/00 , CA6701/00 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8753/11 , HD8753/81 . mer mindre

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.