0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Så här kalkar du av Saeco Intelia espressobryggaren

  Publicerad på 2021-07-04

  Att avkalka Saeco Intelia espressobryggaren bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)
  • För maskiner med en mjölkkanna: Sätt in mjölkkannan fylld med rent vatten upp till MIN-nivån

  Avkalkningsinstruktioner för Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus

  1. Öppna menyn genom att trycka på MENU och välj sedan CALC CLEAN. För maskiner som saknar MENU-knapp: Tryck på knappen CALC CLEAN för att öppna menyn och välj CALC CLEAN
  2. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen. Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret
  3. Ta bort vattentanken och häll hela flaskan av Saecos avkalkningslösning i vattentanken
  4. Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen
  5. För maskiner som har en mjölkkanna: Se till att mjölkkannan är insatt och att mjölkurtappningsröret är i urtappningsläget
  6. Placera en stor skål under ångröret (1 liter)
  7. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen
  8. Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet
  9. När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret
  10. Rengör vattentanken ordentligt och fyll den med rent vatten till MAX-nivån
  11. När du har satt in vattentanken med rent vatten visas symbolen för start i teckenfönstret. Tryck på knappen ESPRESSO. Maskinen påbörjar sköljningen
  12. När symbolen för tom vattentank visas i teckenfönstret fyller du på vattentanken med rent vatten till MAX-nivån. Sätt in vattentanken i maskinen och tryck på knappen ESPRESSO igen för att fortsätta
  13. Upprepa steg 11 om symbolen för tom vattentank inte försvinner
  14. När sköljningen är klar visas End i teckenfönstret. Tryck på kaffeknappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO för att avsluta avkalkningsprocessen
  15. Maskinen förbereder automatiskt kretsen, värmer upp och utför den automatiska självrengöringen som förberedelse inför bryggning
  16. Töm och skölj av droppbrickan. Maskinen kan nu återigen brygga kaffe

  Avkalkningsinstruktioner för Intelia DeLuxe

  1. Tryck på knappen MENU och välj START CALC CLEAN med knappen OK
  2. För maskiner med en mjölkkanna: Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten och att vrida mjölkkannans rör till läget I
  3. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken
  4. Fyll på vattentanken med rent kranvatten till CALC CLEAN-linjen
  5. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen
  6. Placera en skål under ång-/varmvattensröret och urtappningsröret. För maskiner med en mjölkkanna: Placera skålen under urtappningsröret för kaffe och mjölk
  7. Tryck på knappen OK för att starta avkalkningen
  8. Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter
   Obs! Du kan pausa avkalkningen genom att trycka på ESC-knappen. Om du vill återuppta trycker du på knappen OK
  9. När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret
  10. Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Sköljningssymbolen (två vattendroppar) visas i teckenfönstret
  11. Sätt tillbaka skålen
  12. Tryck på knappen OK. Maskinen påbörjar sköljningen
  13. När symbolen för tom vattentank visas, sköljer du vattentanken och fyller den med rent vatten upp till MAX-nivån. Skjut in vattentanken i maskinen igen
  14. Tryck på knappen OK för att avsluta CALC CLEAN
  15. Maskinen värmer upp och genomför den automatiska sköljcykeln
  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.