1
Produkter

Shaver series 3000 rakapparat för torrakning

ComfortCut-rakbladssystem, Flexibla rakhuvuden PT711/17

Felsökning

Laddningslampan indikerar att batteriet är laddat men apparaten fungerar inte när jag trycker på på/av-knappen.

Säkerhetsstoppet har antagligen aktiverats.
Cool Skin har utrustats med ett säkerhetsstopp som förhindrar att apparaten slås på medan den är ansluten till elnätet. Cool Skin bör fungera så snart du har kopplat ur den.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: PT711/17 , PT717/17 , PT710/14 , PT715/41 , PT715/20 , PT715/17 , PT715/16 , PT715/15 , PT715/14 , PT710/41 , PT710/20 , PT710/17 , PT710/15 , PT710/16 , HQ6942/33 , HQ6900/16 , HQ6941/33 , HQ6940/16 , HQ6940/33 , HQ6941/16 , HQ7300/17 , HQ8200/17 , HQ8200/18 , HQ7300/16 , HQ9020/16 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.