1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Felsökning

En röd lampa blinkar på sidan av Philips ånggenerator

När lampan blinkar rött på sidan av vattentanken på Philips ånggenerator, rengörs tanken. Ta reda på hur det fungerar.

Automatisk avkalkning

När den röda lampan blinkar på avkalkningsbehållaren innebär det att den automatiska avkalkningen har avslutats.

Lampa för den automatiska avkalkningsprocessen

Stäng av maskinen

Ta loss vattentanken, håll den över vasken och tryck på tömningsknappen högst upp på vattentanken för att tömma avkalkningstanken i vasken.

Tömma vattentanken

Fyll på vattentanken

Så snart du har fyllt på vattentanken och slagit på ånggeneratorn igen slocknar den röda avkalkningslampan och apparaten börjar värmas upp igen.

Efter cirka två minuter kan du börja ångstryka. När den är redo hörs två pipljud och indikatorn för aktiva ångalternativ slutar blinka och lyser med fast sken. Tryck på ångaktivatorn när du ska ångstryka.

Fylla på tanken

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.