1
Produkter

Vår bästa luftrenare

Effektiv på stora ytor, Uppkoppad till app, Extra känsligt allergenläge AC3259/10

Felsökning

Min Philips luftrenare avger en dålig/oönskad lukt

Om din Philips luftrenare avger en oönskad lukt kan det finns olika tänkbara orsaker. Se nedan hur du själv kan lösa problemet.

Första användningen kan orsaka en plastlukt

Första gångerna du använder luftrenaren kan det lukta plast.

Det är inget att oroa sig för. Det är normalt och försvinner inom några dagar.

Om det luktar bränt om apparaten rekommenderar vi att du kontaktar Philips kundtjänst för en lösning.

Filtret är smutsigt

När filtret i din luftrenare är smutsigt kan det orsaka en oönskad lukt.

Rengör eller byt ut det smutsiga filtret.

Filtret absorberar gaser till sin fulla kapacitet

När filtret absorberar gaser till sin fulla kapacitet kan det börja lukta.

Minska lukten genom att sätta filtret en stund på en plats med direkt solljus och god ventilation.

Vi rekommenderar att du byter ut filtret när det anges.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC3259/10 , HU4813/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , HU5930/10 , AC4080/10 , HU4803/01 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.